Doniesienia

Spotkanie AMOPF 2021

31 stycznia, 2022

Walne zebranie AMOPF-u odbyło sie 11 grudnia 2021 w sali Biblioteki Polskiej w Paryżu. Dr Mathias Lipski zakończył swój trzeci mandat prezesa stowarzyszenia (9 lat) i nie kandydował na następny. Również mandat 3 członków zarządu ulegał odnowieniu. Po krótkim sprawozdaniu z ostaniego roku, zakłóconego przez epidemię wirusową odbyły się wybory nowego prezesa i nowych członków Zarządu.

Prezesem został wybrany Dr Krzysztof Klimczak, a do zarządu zostali wybrani Dr Barbara Julien, Isabelle Lach, Andrzej Dziulko i Marek Majewski. Czwarte miejce w zarządzie zostało zwolnione w związku z wyborem na prezesa Dr.Klimczaka. W zarządzie pozostają ponadto Dr Wiolette de Chary i Beata Kwasieborska, ktorych mandaty dobiegaja konca w roku 2022.

Ustępujący prezes, Dr Mathias LIPSKI został wybrany jednoglośnie członkiem i prezesem honorowym.

Aktualny Zarzad AMOPF-u
Dr Krzyszto KLIMCZAK – prezes
Dr Isabelle LACH – wiceprezes
Dr Barbara JULIEN – sekretarz
Dr Wioletta de CHARRY – skarbnik
Mme Beata KWASIEBORSKI
Dr Andrzej DZIULKO
Dr Marek MAJEWSKI