Zarząd federacji

Kornelia Król
federacja.medyczna@gmail.com
Prezes (USA)
Marek Meinert
Wiceprezes (Niemcy)
Eleonora Kvasceviciene
sekretarzfpom@gmail.com
Sekretarz (Litwa)
Piotr Brukasz
Skarbnik (USA)
Aleksander Sudujko
Administrator domeny (Litwa)

Rada Federacji

Kornelia Król
federacja.medyczna@gmail.com
Eleonora Kvaščevičienė
sekretarzfpom@gmail.com
Piotr Brukasz
 
Marek Meinert 
 

Aleksander Sudujko

Ustępujący prezes Rady
Janusz Kasina

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie
Barbara Komarowska
Dariusz Żybort

Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie
Leon Syczewski
Kazimierz Jodkowski

Polskie Towarzystwo Lekarskie w Baranowiczach
Żanna Ignatowa

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie

Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu
Sergiusz Prokopiuk
Roman Tracz

Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii
Boris Duda
Andrean Rotaru

Koło Lekarskie przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosewicz
Aleksander Pułyk

Koło Lekarzy Polskich w Berdiańsku
Olga Bondarewa

Związek Polonii Medycznej im. Św. Grigoła Peradze w Gruzji
Tatiana Kurczewska

Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii
Emilia Bechta

Stowarzyszenie Polskie Studentów Medyków w Winnicy im. Macieja Płażyńskiego
Antonina Dnistriańska

Association des Medecins d’Origine Polonaise de France
Krzysztof Klimczak

Polish-American Medical Society
Adam Cios
Ewa Radwańska
Maria Siemionow

Polnische Medizinische Gesellschaft in Deutschland e.V.
Ewa Święcka

Polska Medicinska Foreningen i Sverige region Stockholm
Stanisław Ryniak

Polska Medicinska Foreningen i Sverige region Malmő
Ted Mingelgrin

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy Mińskim Oddziale Miejskim
Anastazja Jakowlenko

Stowarzyszenie Polonii Medycznej Mińsk i obwódu Miński
Wiesław Miodonowski

Prezesi Honorowi

Dr Kazimierz NOWAK, LMSSA, FRCS, M.Phil, PhD.

Absolwent krakowskiej Akademii Medycznej, wieloletni prezes londynskiej Polish Medical Association, aktywny uczestnik życia wielu organizacji polonijnych.
Autor monografii „Centrum Polonia Medyczna Swiata”, będącej próbą konsolidacji olbrzymiego potencjału polskiej medycyny poza Krajem i oddanie go w pomoc dla potrzeb medycyny polskiej (1992). Oddany idei konsolidacji polonii medycznej, jej niestrudzony organizator, twórca wizji, inicjator założenia i skrystalizowania podstaw dalszego rozwoju Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyznie, powołanej w Londynie 13 marca 1994. Pierwszy prezes Federacji w latach 1994-1996. Od dnia 08 marca 2018 Prezes Honorowy Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Prof. Marek Rudnicki, MD, PhD

Po ukończeniu studiów w Śląskiej Akademii Medycznej w 1972 roku, podjął specjalizację z chirurgii w w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie. W tej samej uczelni uzyskał doktorat (1980) i habilitację (1993). Od 1987 roku w USA.
Działacz Solidarności, aktywny członek podziemnych opozycyjnych regionalnych i krajowych struktur „Solidarności” oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Prześladowanym za Przekonania Polityczne „Miłość I Sprawiedliwość Społeczna”. 
2000-2001 był doradcą ministra zdrowia. W latach 2000’ był wybrany Vce Prezesem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych a od 2009 do 2016 pełnił funkcję Prezesa tej organizacji. Więcej.

Komisja Wyborcza

Na zebraniu Rady Federacji w dniu 12-ego grudnia 2021 roku powołano nową Komisję Wyborczą :

Skład Komisji Wyborczej :
Ewa Radwańska
Jolanta Kostka
Sergiusz Prokopiuk

Komisja Statutowa

Zebranie Rady Federacji, które odbyło się 12 grudnia 2020 r. w Wilnie, powołało do życia nową Komisję Statutową. Poprzednia Komisja zaprzestała działalność około 10 lat temu.

Kandydaci do Komisji Statutowej zostali wybrani przez Radę Federacji w jawnym glosowaniu.
Część delegatów do Rady Federacji uczestniczyła w zebraniu drogą internetową (Zoom).

Aktualny skład Komisji Statutowej jest następujący :

  • Ewa Święcka (Niemcy)
  • Janusz Kasina (Szwecja)
  • Piotr Konopka (Francja)
  • Sergiusz Prokopiuk (Ukraina)
  • Aleksander Sudujko (Litwa)

Konwent Doradczy 

  • Kris Murawski (USA)
  • Bronisława Siwicka (Litwa)
  • Marek Rudnicki (USA)
  • Janusz Kasina (Szwecja)
  • Piotr Konopka (Francja)

Zasłużeni dla Federacji

Inicjatywa wyróżnienia, przeznaczonego dla osób zasłużonych dla Federacji, wyszła w 2015 roku od ówczesnego prezesa Profesora Marka Rudnickiego. Projekt tej statuetki opracowali Dr Janusz Kasina wraz z artystą plastykiem p. Ryszardem Nowakiem ze Sztokholmu.

Ta piękna statuetka z kryształu jest wręczana osobom zasłużonym dla Federacji, w wyniku decyzji Rady Federacji. Są to zarówno członkowie stowarzyszeń sfederowanych, jak też osoby spoza Federacji.

Dotychczas statuetkę otrzymali :

2016

Profesor Zbigniew CHŁAP
Współorganizator 3 pierwszych kongresów Polonii medycznej

Dr Maciej HAMANKIEWICZ
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dr Stanisław KARCZEWSKI
Marszałek Senatu

Dr Piotr KONOPKA
Współzałożyciel Federacji, wieloletni prezes AMOPF-u

Dr hab. Krzysztof MURAWSKI
Prezes Federacji 1996-1998

Profesor Marek RUDNICKI
Prezes Federacji 2010-2016

Profesor Jerzy WOY-WOJCIECHOWSKI
Wieloletni Prezes P.T.L.

2019

Dr Bronisława SIWICKA
Wieloletnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Profesor Andrzej MATYJA
Prezes Najwyższej Izby Lekarskiej

Dr Roman BUDZINSKI
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Organizator X-ego Kongresu Polonii Medycznej

2022

Dr Janusz KASINA
Wieloletni Prezes Federacji Polonii Medycznej.
Organizator Kongresów Polonii Medycznej w 2000 i w 2019 r.
Inicjator  i współzałożyciel Fundacji Polonii Medycznej.

Dr Bogdan Miłek
Prezes Federacji Polonii Medycznej w 2019 roku.

Wieloletni Prezes PTM w Niemczech

Byli Prezesi

Kazimierz NOWAK (Londyn)
1994 – 1996 Na zdjęciu z B.Grospierre-LIsowska
Krzysztof MURAWSKI  (Waszyngton) 1996 – 1998
Janusz KASINA (Sztokholm) 1998 – 2000
Jakub BODZIONY (Saarbrucken) 2000-2006
Jan BOROWIEC (Uppsala)
2006 – 2009
Marek RUDNICKI (Chicago)
2009 – 2016
Janusz KASINA (Sztokholm)
2016 – 2019
Bogdan MIŁEK (Völklingen)
Wybrany 1-ego czerwca, zrezygnował 17-ego czerwca 2019