historia

Światowa Federacja
Polonii Medycznej

Korzenie ruchu stowarzyszeniowego polskich lekarzy wykonujących swój zawód zagranicą sięgają lat 1940-tych. Wówczas to powstały pierwsze zrzeszenia – Polish Medical Association (PMA) w Londynie w 1944 r. oraz Polish-American Medical Society (PAMS) w Chicago w 1946 r. (historia PAMS po angielsku).
Jeszcze wcześniej, w XIX-ym wieku, Stowarzyszenie Paryskie Lekarzy Polskich (1852-1870) zapisało sie złotymi zgłoskami w historii polskiej medycyny i w historii walki o niepodległość kraju wymazanego z mapy świata w wyniku rozbiorów.

Jednak prawdziwego rozpędu organizowanie się lekarzy polonijnych  nabrało dopiero po roku 1989, po odzyskaniu przez Polske niepodległości. W wielu krajach świata zaczęły samorzutnie powstawać organizacje lekarzy polskich, którzy znaleźli się na emigracji w różnych okresach.

Dosyć szybko, w inicjatywy stowarzyszenia brytyjskiego (Dr Kazimierz Nowak), powstała idea sfederowania stowarzyszeń medycznych z różnych krajów.

HISTORIA FEDERACJI

Federacja została powołana do życia w marcu 1994 r. Niemniej prace przygotowawcze rozpoczely się już w roku 1993. Spotkania czterech stowarzyszeń, które Federację założyły (brytyjskie, dwa francuskie i szwedzkie) odbywały się kolejno na terenie Anglii, Francji i Szwecji.
Pisze o tym obszernie Dr Barbara GROSPIERRE-LISOWSKA w artykule Geneza Federacji.

Artykuly dotyczace różnych epok działalności federacyjnej zostały napisane przez prezesów Federacji w danym okresie. Nasza witryna internetowa istnieje od kilku miesiecy i nie wszyscy byli prezesi, przeważnie przeciążeni pracą zawodową, zdołali przygotować swoje artykuły na dzień dzisiejszy. Braki te zostaną szybko uzupełnione.

Dr Kazimierz NOWAK z Londynu, pierwszy prezes i inicjator idei federacyjnej, przygotowuje aktualnie swój artykuł dotyczący trudnych początkowych lat 1994-1996.

Dr Krzysztof MURAWSKI przygotował szczegółowe sprawozdanie za lata 1996-1998.

Okres 1998-2000 zostal szczegółowo opisany przez Dr Janusza KASINA ze Sztokholmu, który po kilkunastoletniej przerwie został ponownie wybrany prezesem naszego stowarzyszenia na ostatnim zebraniu Rady Federacji w 2016r. w Warszawie.

Kolejny prezes Federacji, Dr Jakub BODZIONY z Saarbucken, który kierował Federacją w latach 2000-2006, przygotowuje obecnie sprawozdanie z tego długiego okresu zarządzania stowarzyszeniem.

W oczekiwaniu na szczegółowy artykuł Dr Bodzionego, Dr Janusz Kasina przygotował skrócony raport za lata 2000-2003.

Okres 2006-2009 opisuje szczegołowo ówczesny prezes Prof. Jan BOROWIEC z Uppsala.

Prof. Marek RUDNICKI z Chicago, ktory piastował stanowisko prezesa przez ostatnie dwa mandaty (2010-2016) jest obecnie w trakcie przygotowywania artykułu dotyczącego tego okresu.

Niezwykle szybko po założeniu, nasza Federacja stała sie zgrupowaniem poważnym i poważanym; cztery stowarzyszenia założyły Federację w 1994 r., a obecnie Federacja liczy 21 stowarzyszeń.

P.K. 12/10/2017