Polskie Towarzystwo Lekarskie w Baranowiczach

Zarząd PTL w Baranowiczach

  • Maria Syczewska –Prezes PTL w Baranowiczach,
  • Jerzy Stecko –wiceprezes,
  • Lilia Jaroszewicz –rzecznik prasowy,
  • Inna Sergel –sekretarz,
  • Jadwiga Gabier –skarbnik,
  • Swietłana Sidorenko- członek zarządu,
  • Halina Szydłowska-członek zarządu,
  • Żanna Ignatowa-członek zarządu,
  • Eugieniusz Połonski-członek zarządu.

Dane kontaktowe

Maria Syczewska
marja.syczewska@gmail. com
syczewska@tut.by
tel.kom.+375296431792
Lilia Jaroszewicz
lilia1106@list.ru
tel. +375297289062

O stowarzyszeniu

Polskie Towarzystwo Lekarskie w Baranowiczach ( PTLw Baranowiczach ) rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku jako Koło Lekarzy Polskich przy Społecznym Stowarzyszeniu “Klub Polski” w Baranowiczach. Gdy zaczynaliśmy, było nas ośmiu; obecnie zaś PTL w Baranowiczach liczy 30 czlonków. Są to lekarze o różnych specjalizacjach: interniści, pediatrzy, stomatolodzy, chirurgzy, kardiolog, pulmonolog, dermatolog, psychiatra oraz endokrynolog. Zebrania Towarzystwa odbywają się raz na 2 miesiące. Działalność prowadzi się wyłącznie na zasadach społecznych.

 

Historia

W 1997 roku PTL w Baranowiczach nadaje się osobowość prawną, w tym samym roku zostajemy członkiem Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie. Przez dłuższy czas prowadzilismy konsultacje lekarskie w Domu Polskim, utrzymywaliśmy również aptekę pochodzącą z darów- z powodów objektywnych nie mozemy kontynuować tą działalnosć. W posiadaniu Towarzystwa jest także biblioteczka, uzupełniana dzięki ofiarności naszych przyjaciół poprzez prenumeratę czasopism i gazet lekarskich z Polski. Lekarze PTL cieszą się możliwością uczęstniczenia w Kongresach Polonii Medycznej, Kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Międzynarodowych Warsztatach Kardiologicznyc Wschód-Zachód , Jubileuszowych Konferencjach Polskich Towarzystw Medycznych we Lwowie i Wilnie, w Gruzji i Moldawii, naukowych konferencjach zoorganizowanych czasopismem Medycyna Praktyczna.

Nieprzecenione zdaje się doświadczenie uzyskane podczas staży w szpitalach i klinikach Warszawy, Szczecina, Poznania, Siedlec, Bydgoszczy i Lublina. 5 lekarzy jednocześnie są członkami chóru Kraj Rodzinny z Baranowicz, laureatu mnogich międynarodowych festywali. PTL w Baranowiczach było jednym z inicyatorów ogranizowania Swiętojańskich Spotkań Polskich Towarzystw Medycznych na Białorusi. Odbywają się corocznie, każde z uczęstniczącyc Towarzystw z Grodzieńszczyzny, Minska, Baranowicz po kolejce jest organizatorem następnego spotkania.

PTL w Baranowiczach aktywnie uczęstniczy w życiu Domu Polskiego w Baranowiczach, w odrodzeniu kultury polskiej, polskości wsród zamieszkałych w mieście polaków, we wspolnych imprezech organizowanych Szkolą Społeczną imienia T. Rejtana, chórem Kraj Rodzinny. Tego nie da się rozdzielić, ponieważ nasze dzieci uczą się w szkole polskiej, częśc lekarzy spiewa w chórze polskim, wszyscy jesteśmy członkami Domu Polskiego w Baranowiczach i wszyscy razem uczęstniczymy w kulturalnym i patryotycznym zyciu polaków w Baranowiczach.

Pozostałe linki