Uncategorized

CeleFPM

22 marca, 2021

Fundacja Polonii Medycznej

<p align=”justify”>Apelujemy o wszechstronne wsparcie naszych działań poprzez, bądź to wpłatę uznanej przez Ciebie sumy na konto Fundacji, bądź to skontaktowanie się z Fundacją i wzięcie udziału w jej pracy poprzez zaangażowanie swojego czasu, sił oraz kontaktów, które mogą ułatwić realizacje zadań Fundacji Polonii Medycznej.</p>

Wymiana naukowa i zawodowa

<p align=”justify”>Celem działania Fundacji Polonii Medycznej jest stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej pośredniczącej w odnajdywaniu i ułatwianiu kontaktów między poszczególnymi lekarzami. Osoby o dłuższym stażu naukowym i zawodowym, posiadające doświadczenie w pracach badawczych, naukowych i w publikowaniu wyników badań, będą mogły, przekazywać młodszym kolegom swoją wiedzę i umiejętności, ku pożytkowi wszystkich zaangażowanych w wymianę osób oraz ich pacjentów. </p>

Na obecnym etapie celem naszym jest:

<p align=”justify”>1. Odnalezienie oraz zorganizowanie skłonnych do współpracy lekarzy polskiego pochodzenia, o uznanej pozycji naukowej i zawodowej</p>

<p align=”justify”>2. Ułatwienie kontaktów pomiędzy polonijnymi naukowcami oraz stworzenie listy nazwisk osób  współpracujących z uwzględnieniem ich specjalizacji medycznych oraz kategorii badań naukowych</p>

<p align=”justify”>3. Ułatwienie kontaktów między lekarzami pracującymi w Polsce, polskimi uniwersytetami zajmującymi się kształceniem lekarzy a polonijnymi lekarzami – naukowcami</p>

<p align=”justify”>4. Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności lekarzy polonijnych oraz współpracujących z nimi lekarzy polskich i polskich wyższych uczelni medycznych</p>

Potencjalnymi obszarami współpracy w poszczególnych specjalizacjach, są:

-recenzje grantów

 • recenzje publikacji
 • wymiana stypendystów
 • współpraca w poszukiwaniu miejsc stażowych i grantów
 • udział w zespołach redakcyjnych magazynów naukowych wydawanych w Polsce
 • wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włącznie z obejmowaniem stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowców
 • wspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badan i publikacji
 • współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu sympozjów, konferencji i kongresów

<p align=”justify”>Osoby wyrażające chęć współpracy z Fundacją wyrażają równocześnie gotowość do opublikowania swojego nazwiska, kilkuzdaniowego opisu drogi naukowej, obecnych zainteresowań i obowiązków zawodowych, adresu mailowego, a także do odpowiedzi na kontakty mailowe związane z Fundacją.</p>

<p align=”justify”>Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia członków Polonii na terenach, gdzie sytuacja polityczna, ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.</p>

<p align=”justify”>Ambicją Fundacji jest wspieranie Polonii medycznej, a poprzez to też i pozostałych członków Polonii, na terenach  gdzie sytuacja ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.</p>

<p align=”justify”>Polacy żyją w wielu miejscach, w których służba zdrowia działa bardzo źle, sytuacja polityczna jest trudna a sytuacja ekonomiczna jest, nierzadko, tragiczna.</p>

<p align=”justify”>Właśnie tym osobom – najsłabszym, schorowanym i w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej jak i socjalnej, pomagają członkowie Polonii medycznej. </p>

<p align=”justify”>Mieszkający na tych terenach lekarze polonijni, żyjąc w tych samych warunkach i sami otrzymując bardzo niskie wynagrodzenie, nie mają możliwości dzielenia się dobrami materialnymi czy lekarstwami. Pomimo to, starają się, w miarę swoich możliwości, wspierać najsłabszych członków Polonii. Lekarze są często sercem życia polonijnego na tych obszarach.</p>

<p align=”justify”>Ci z nas, którzy żyją w lepszych warunkach ekonomicznych mają możliwość przekazania pomocy poprzez Fundację Polonii Medycznej, wyrażając w ten sposób uznanie i poparcie dla tych którzy pielęgnują polskość i trwanie Polaków na terenach, na których warunki życia są trudne.</p>

<p align=”justify”>Apelujemy o wszechstronne wsparcie naszych działań poprzez, bądź to wpłatę uznanej przez Ciebie sumy na konto Fundacji, bądź to skontaktowanie się z Fundacją i wzięcie udziału w jej pracy poprzez zaangażowanie swojego czasu, sił oraz kontaktów, które mogą ułatwić realizacje zadań Fundacji Polonii Medycznej.</p>

Wymiana naukowa i zawodowa

<p align=”justify”>Celem działania Fundacji Polonii Medycznej jest stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej pośredniczącej w odnajdywaniu i ułatwianiu kontaktów między poszczególnymi lekarzami. Osoby o dłuższym stażu naukowym i zawodowym, posiadające doświadczenie w pracach badawczych, naukowych i w publikowaniu wyników badań, będą mogły, przekazywać młodszym kolegom swoją wiedzę i umiejętności, ku pożytkowi wszystkich zaangażowanych w wymianę osób oraz ich pacjentów. </p>

Na obecnym etapie celem naszym jest:

<p align=”justify”>1. Odnalezienie oraz zorganizowanie skłonnych do współpracy lekarzy polskiego pochodzenia, o uznanej pozycji naukowej i zawodowej </p>

<p align=”justify”>2. Ułatwienie kontaktów pomiędzy polonijnymi naukowcami oraz stworzenie listy nazwisk osób  współpracujących z uwzględnieniem ich specjalizacji medycznych oraz kategorii badań naukowych</p>

<p align=”justify”>3. Ułatwienie kontaktów między lekarzami pracującymi w Polsce, polskimi uniwersytetami zajmującymi się kształceniem lekarzy a polonijnymi lekarzami – naukowcami</p>

<p align=”justify”>4. Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności lekarzy polonijnych oraz współpracujących z nimi lekarzy polskich i polskich wyższych uczelni medycznych</p>

Potencjalnymi obszarami współpracy w poszczególnych specjalizacjach, są:

 • recenzje grantów
 • recenzje publikacji
 • wymiana stypendystów
 • współpraca w poszukiwaniu miejsc stażowych i grantów
 • udział w zespołach redakcyjnych magazynów naukowych wydawanych w Polsce
 • wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włącznie z obejmowaniem stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowcówwspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badan i publikacji
 • współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu sympozjów, konferencji i kongresów

<p align=”justify”>Osoby wyrażające chęć współpracy z Fundacją wyrażają równocześnie gotowość do opublikowania swojego nazwiska, kilkuzdaniowego opisu drogi naukowej, obecnych zainteresowań i obowiązków zawodowych, adresu mailowego, a także do odpowiedzi na kontakty mailowe związane z Fundacją.</p>

<p align=”justify”>Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia członków Polonii na terenach, gdzie sytuacja polityczna, ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.</p>

<p align=”justify”>Ambicją Fundacji jest wspieranie Polonii medycznej, a poprzez to też i pozostałych członków Polonii, na terenach  gdzie sytuacja ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna. </p>

<p align=”justify”>Polacy żyją w wielu miejscach, w których służba zdrowia działa bardzo źle, sytuacja polityczna jest trudna a sytuacja ekonomiczna jest, nierzadko, tragiczna. </p>

<p align=”justify”>Właśnie tym osobom – najsłabszym, schorowanym i w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej jak i socjalnej, pomagają członkowie Polonii medycznej. </p>

<p align=”justify”>Mieszkający na tych terenach lekarze polonijni, żyjąc w tych samych warunkach i sami otrzymując bardzo niskie wynagrodzenie, nie mają możliwości dzielenia się dobrami materialnymi czy lekarstwami. Pomimo to, starają się, w miarę swoich możliwości, wspierać najsłabszych członków Polonii. Lekarze są często sercem życia polonijnego na tych obszarach.</p>

<p align=”justify”>Ci z nas, którzy żyją w lepszych warunkach ekonomicznych mają możliwość przekazania pomocy poprzez Fundację Polonii Medycznej, wyrażając w ten sposób uznanie i poparcie dla tych którzy pielęgnują polskość i trwanie Polaków na terenach, na których warunki życia są trudne.</p>