Doniesienia

OPINIE i DONIESIENIA – archiwum

29 września, 2017

OPINIE I DONIESIENIA

Na tej stronie będziemy publikować wasze opinie, doniesienia dotyczące Federacji lub jej członków, wypowiedzi jak też uwagi dotyczące Federacji lub sfederowanych Stowarzyszeń.

Oczywiście, nie możemy publikować wypowiedzi na tematy polityczne lub religijne zważywszy duża różnorodność poglądów wśród naszych członków.

Listy wasze będą publikowane in extenso, bez żadnych zmian, poza ewentualną korektą drobnych błędów ortograficznych. Mogą one być przesyłane bezpośrednio do Redakcji (federacjapom@orange.fr), lub na listę dyskusyjną Federacji.
Wypowiedzi najnowsze znajdują się na początku listy widocznej na lewym marginesie.


Dr Barbara Komarowska z Wilna donosi o odslonieciu pomnika prof. S.Trzebinskiego na cmentarzu na Rossie. Odnowienia pomnika zostalo sfinansowane przez Zwiazek Lekarzy Polskich w Chicago i przez Fundacje Rodziny Roman.

8  maja 2018 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie po renowacji pomnika prof.Stanisława Trzebińskiego na wileńskiej Rossie. Odnowienie pomnika sfinansował Związek Lekarzy Polskich w Chicago oraz Fundacja Rodziny Roman. Na uroczystości byli obecni dr Kornelia Król, dr Katarzyna Kusz ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago oraz dr Izabela Roman z mężem Pawłem Wawrzeckim i dr Krystyna Roman z Fundacji Rodziny Roman. Na uroczystość przybył konsul generalny RP w Wilnie Marcin Zieniewicz. W uroczystościach wzięli udział członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na czele z prezesem honorowym Alicją Klimaszewską, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, harcerze, wilnianie.

,,To nasze spotkanie w tym historycznym dla nas Polaków miejscu ma na celu upamiętnienie i złożenie hołdu polskiemu lekarzowi, prof. Stanisławowi Trzebińskiemu. Kiedy po raz pierwszy trzy lata temu miałam okazję być na tym cmentarzu, zainspirowała mnie inicjatywa Częstochowskiej Izby Lekarskiej, która postanowiła odnowić pomnik polskiego lekarza. Ten pomysł przywiozłam do Chicago i został on bardzo entuzjastycznie przyjęty. Jestem niezmiernie dumna, że Związek Lekarzy Polskich w Chicago i Fundacja Rodziny Roman zrealizowały ten projekt właśnie w tym roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie sposób też, aby nie nasunęła nam się refleksja, że to właśnie dziś, 8 maja, jest szczególnym dniem zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej” – mówiła dr.Kornelia Król ze Związku Lekarzy Polskich w Chicago.
Prof.S.Trzebiński studiował medycynę na Uniwersytecie Jagielońskim. Do Wilna przyjechał w 1922 roku, gdzie był prof.zwyczajnym katedry historii i filozofii medycyny USB. Prowadził również zakład patologii.Był dziekanem wydziału lekarskiego USB. Był pierwszym sekretarzem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego.Redagował Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. Po jego śmierci jego mózg był badany przez prof.Maksymiliana Rose na USB w szpitalu przy ul.Letniej.


Witam,
Dziękuje bardzo wszystkim za miłe słowa, często dodające mi otuchy w moich różnych decyzjach.  Wiem, że nasz Związek ma wielu Przyjaciół na świecie, że istnieją też pewne oczekiwania związane z naszym funkcjonowaniem. Będziemy się starali im sprostać.
Uprzednio napisałem dość lakonicznie (co zdaję sobie sprawę że zostało przyjęte z pewnym zaskoczeniem ze strony osób znających mój styl).
Teraz dwa słowa więcej.
ZLP w Chicago „ma się dobrze”. Ma się bardzo dobrze. Ostatnie lata i wysiłki Kornelii podniosły organizację na nowy poziom. Słuchając w niedzielę sprawozdania dowiadywałem się o rzeczach o których nie miałem wcześniej informacji.  Będę próbował to jakoś pokazać, jednocześnie mobilizując siebie do bardziej twórczej i kreatywnej pracy.  Duża rolę będzie też pełnił nowy Zarząd ZLP Chicago.

Z przyjemnością podaję, że nasi członkowie wybrali następujące osoby, a Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

Marek Rudnicki – Prezes  (wybierany oddzielnie, w sposób tajny i bezpośredni, tzn. przez wszystkich uprawnionych do głosowania członków Związku).  Członkowie Zarządu wybierani są również w sposob tajny i bezpośredni, a później Zarząd „konstytuuje się”, czyli sam spośród siebie wybiera osoby na poszczególne stanowiska w Zarządzie.
I tak:
Prof. Ewa Radwańska – Vce Prezes (Stypendia, współpraca z Fundacją Kosciuszkowską)
Dr. Piotr Brukasz – Vce Prezes (koordynacja spraw związanych z młodymi lekarzami)
Dr. Bożena Witek – Sekretarz
Dr. Beata Danek – Sekretarz
Dr Adam Cios – Skarbnik, informacja internetowa
Dr Katarzyna Kusz – Sprawy Stomatologów, informacja internetowa
Prof. Maria Siemionow – Dział akademicki, konferencje
Dr. Katarzyna Bochenska – Weber –  Młodzi Lekarze
Dr Stanislaw Kalata – Sprawy Lekarzy,  Weterynarii, zabezpieczenie różnych imprez Związku
Dr. Kornelia Król, jako ustepujący Prezes z racji swojego urzędu (i dodam – doświadczenia) wchodzi w skład Zarządu automatycznie).
 Mamy zatem prawdziwy mix akademickiej medycyny i tej bliższej praktyce normalnego lekarza, mamy 4 facetów i 7 Pań, mamy osoby z większym doświadczeniem i tych którzy są w granicach 1-10 lat od uzyskania specjalizacji.  Mamy ludzi, reprezentujących różne specjalizacje, jak i również mających własne spojrzenie na kierunki rozwoju organizacji.  A w końcu – mamy też Kornelię!
Nie będzie łatwo, ale myślę, że  jest to bardzo dobra grupa.
Jeszcze raz dziękuje w imieniu calego Zarządu za wiele życzeń, które napłynęło, włącznie nawet z tymi podanymi w dość żartobliwej formie.
Marek Rudnicki

 Sans titre

Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji

Medycznych w Mołdawii

str. Milano 1, apt. 1
MD 2069,Chișinău, Republica Moldova
tel. (+ 37369289390)
e-mail: dudaboris@yahoo.com

Do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Drogie Koleżanki i Koledzy z Organizacij Członkowskich

Szanowny Panie Prezesie

Dr.n.med. Janusz Kasina

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii ma zaszczyt zaprosić Pana Prezesa do wzięcia udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowej Nowości w medycynie”, którą pragniemy zorganizować z okazji przypadającego w tym roku XX-lecia działalności SPOM. Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października 2018r. w Hotelu Jolly Alon w Kiszyniowie      (MD-2012, Chișinău, str. Maria Cibotari 37).

Nasze stowarzyszenie działa od 1995 roku, początkowo obejmowałotylko środowisko medyczne skupione przy Domu Polskim w Bielcach. Trzy lata później stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w Kiszyniowie, a w kwietniu 1998 r. przystąpiło do Federacji Polskich Organizacji Medycznych. Obecnie organizacja liczy ponad 70 członków, pochodzących z czterech grup regionalnych: Kiszyniowa (Chișinău), Bielc (Bălţi), Komratu (Comrat) i Glodian (Glodeni). Celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie polskojęzycznej grupy lekarzy, studentów i rezydentów z Republiki Mołdawii, w celu uaktywnienia czynności naukowych, zawodowych i społecznych, a także zapewnienia kompleksowej pomocy medycznej i stałej opieki przedstawicielom mołdawskiej Polonii.

Przewidujemy, że podczas naszej konferencji wykłady inauguracyjne wygłoszą znani lekarze, reprezentujący różne nauki medyczne, a uczestnicy będą mieć możliwość publicznego przedstawienia wyników swoich badań. Środowisko medyczne będzie szeroko reprezentowane przez gości zaproszonych z różnych krajów europejskich, m. in. z Polski, Republiki Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Gruzii i Rosji, a w obradach weźmie udział około 80 – 100 osób. Interdyscyplinarny charakter konferencji zapewnią lekarze-specjaliści z różnych dziedzin medycyny, chirurdzy, interniści, kardiolodzy, neurolodzy, stomatolodzy, pediatrzy, okuliści, a także lekarze praktykujący w innych specjalnościach medycznych.

Wyrażamy nadzieję, że tak szeroko pojęta tematyka konferencji stworzy znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i do podniesienia kwalifikacji, będzie mieć walor edukacyjny i pozwoli na zapoznanie się z najbardziej aktualnymi standardami postępowania w naukach medycznych, a również że przyczyni się do integracji medycznych środowisk polonijnych w Republice Mołdawii z kolegami z Polski i z innych krajów europejskich.

Szanowny Panie Prezesie, zwracamy się z prośbą aby pomóc finansowo, w udziale lekarzy z krajów wschodnich w naszej Konferencji.
Z poważaniem,
Stowarzyszenia POM w Mołdawii                            Dr. med. Borys Duda – Prezes
Kiszyniów, 12.03.2018 r.


Poniżej publikujemy listy na temat uroczystości w Chicago: 67-y doroczny bal i imprezy towarzyszące.

List od Profesora Marka Rudnickiego (28/09/2017)
Witam,
Piszę o pracy wielu ludzi, których zaangażowanie zakończyło sie kolejnym sukcesem Związku Lekarzy Polskich w Chicago (Prezesowej nie wypada się chyba samej chwalić :).
Mieliśmy przed kilkoma dniami wiele ciekawych wydarzeń w Chicago.

W połowie września zaczęliśmy celebrować doroczne swięto Związku Lekarzy Polskich w Chicago.  Tym razem, przy pięknej letniej pogodzie.  Znakomici Goście dopisali:
– Prezes NIL, Dr Maciej Hamankiewicz, spędził cały tydzień w Chicago; na spotkaniu z kierownictwem AMA udało się ustalić współpracę między American Medical Association a NIL w Polsce, miał kilka wywiadów w Polvision i w Radio.
– Przyleciał też specjalnie Prezes Federacji, Dr. Janusz Kasina.  Jego obecność i ciekawe wystąpienie były dowodem dobrych relacji miedzy różnymi stronami. Wszystkimi.  Myslę, że obecność tych dwóch osób, zasłużonych dla świata medycznego w kraju i zagranicą, przydała blasku wszystkim uroczystościom (spotkania w Konsulacie, Goście Honorowi w Muzeum, sobotni Bal i inne).
– Z Polski był równiez Prof. Wielgoś, nowy JM Rektor Uniw. Medycznego w Warszawie. Dodam – wieloletni Przyjaciel naszego środowiska, uczestnik kilku ostatnich Kongresów, na ktore przyjeżdżał mimo wielu różnego rodzaju nawarstwiających się problemów czasowych.  Jestem przekonany, ze nadal mamy i będziemy mieli w tych Ludziach  oddanych Sprzymierzenców naszych polonijnych działań.

Informacje o tych kilku dniach różnych konferencji, spotkań i wieńczącego je Balu (piękny), wraz ze zdjęciami są dostępne na www.zlpchicago.org.   Pani Prezes Kornelia Król zrobiła wszystko by wypadł okazale i znakomicie. Bawiliśmy sie świetnie w gronie chyba okolo 500 osób. W mieniu Czlonka Honorowego Związku, równiez Przyjaciela srodowisk polonijno-medycznych, prof. Andrzeja Matyji, przekazałem Pani Prezes piekny obraz namalowany przez Krakowskiego Lekarza w uznaniu lat Jej „Krolowania”.   Na balu, oprocz wielu zacnych miejscowych gości, pojawili sie równiez Koledzy z Niemiec, Paryża, Polski, i wielu Stanów USA (a może i więcej – okazuje się, że czasem pojawiają się ludzie, których jeszcze nie znam).  Podczas Balu swoje doroczne Puchary odebrali tradycyjni Mistrzowie Sportu
Dr. Halina Anioł i Dr. Bronislaw Orawiec.
Gratulacje proszę kierować bezpośrednio do zasłużonych!

Marek Rudnicki

 

List od Dr Janusza Kasina (01/10/2017)

Drodzy,
Rzeczywiście zazwyczaj niezręcznie jest gospodarzom oceniać zorganizowane przez nich samych spotkania.
Opisane zostaly fakty, podane nazwiska, napiszę wiec kilka słów o osobistych odczuciach uczestnika Balu i tego co wokół niego się dzialo .
Chociaz nikt nie wymaga od każdego kolejnego prezesa obecności na wszystkich ważniejszych wydarzeniach w życiu organizacji członkowskich Federacji, to czułem, ze chcę przyjechać do Chicago.
Wiedziałem, że spotkam wielu znajomych i przyjaciół, że dawne mniej lub bardziej oficjalne pomocne Federacji kontakty  będą utrwalone, że Bal bedzie wspaniały.
Nie przeczuwałem jednak, ze Bal będzie aż tak wspaniały i ze wszech miar udany, nie sądzilem, że Bal będzie niejako kulminacją szeregu spotkań i wydarzeń wypełniających wszystkie trzy dni pobytu w Chicago.
Przeżycie bylo totalne – zorganizowane zwiedzanie Chicago, uroczyste spotkanie w bardzo reprezentacyjnym zabytkowym Konsulacie, uroczystości w Muzeum Polskim, wieczór w najlepszym chicagowskim klubie bluesowym, chłonięcie atmosfery Chicago i wspaniałego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wreszcie sam Bal jak też serdeczne przyjęcie we wspaniałej atmosferze w rezydencji Neli. Każde wydarzenie warte było przeżycia. Wszystko było zorganizowane w sposób rownocześnie profesjonalnie doskonały lecz jednocześnie serdeczny i osobisty.

Moje odczucie pokrywa sie z odczuciem i oceną wszystkich uczestników Balu i pozostałych wydarzeń.
Przyjazd z Europy do Ameryki, tak jak i odwrotna droga, która niedługo będzie odbyta przez Marka, Nele i kilka innych osób to duży wysiłek, ale warto go ponieść. Wspomnienia pozostają na długie lata. Tego rodzaju podróże, spotkania, wydarzenia nadają sens naszemu życiu i są dla nas wszystkich nagrodą za wysiłek wnoszony w realizację idei która od lat włada duszami wszystkich nas na Liscie – współdziałania polonii medycznej.
Za rok znów bedę starał się przylecieć do Chicago, do czego zachęcam zarówno Was wszystkich jak i znajomych Wam lekarzy polskich i polonijnych.
Jako realista nie sadzę, ze będą nas setki przyjezdnych z Europy, tak że braknie miejsc, ale podejrzewam, że jeżeli zacznie miejsc brakować, to w Chicago sa sale zdolne pomieścić wiecej niz 500 osób znając sprawność organizacyjną PAMS, bal będzie przeniesiony do większej sali.
Chociaż czy można znaleźć ładniej położoną sale niż ta na 13-tym piętrze w hotelu Ritz, wsród świateł wieżowców widocznych przez szklane ściany sali balowej ?

Z serdecznymi pozdrowieniami oraz wyrazami podziwu, uznania i wdzięczności

Janusz Kasina


List Dr Marii Syczewskiej (14/10/2017)
Otwarcie Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie

Drodzy Kolezanki i Koledzy!

Chcę poinformować o otwarciu 12.10.2017 Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie przy Narodowej Naukowej Bibliotece Medycznej Ukrainy i nadania jej imienia prof.dr hab. Zbigniewa Religi. To trzecia polska biblioteka, po bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Rzymie i Bibliotece Polskiej Akademii Umiejetnosci w Paryżu.
Odbyła się bardzo uroczysta ceremonia otwarcia. Zaszczycili swoim przybyciem Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, delegacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na czele z prezesem A.Sawoni, prof. Witold Ruzyłło-dziekan V wydziału Polskiej Akademii Nauk, prof. Barbara Górnicka-prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oczywiście że najważniejszym gościem była małżonka prof. Z. Religi Anna Wajszczuk-Religa z synem Grzegorzem, ktorzy przekazali część prywatnych księgozbiorów profesora Zbigniewa Religi dla Biblioteki.
Na dzień dzisiejszy Biblioteka posiada ponad 5 tysięcy czasopism i ksiażek. Dobrze nam wszystkim znany prof. Anatol Swiecicki ze Zwiazku Lekarzy Polskich w Kijowie bardzo aktywnie uczestniczył w pracach przygotowania otwarcia Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie.
Na uroczystej kolacji przekazałam dla Dyrektor Biblioteki Raisy Pawlenko list od prezesa Federacji Janusza Kasiny z podziękowaniem za zaproszenie i wyrazami uznania dla prowadzonych przez Biblioteke działań.

Maria Syczewska.


Dr Bronisław Orawiec uhonorowany medalem „Labor Omnia Vincit” 01/10/2017

Dr nauk med. Bronisław Orawiec został uhonorowany Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” – „Praca wszystko zwycięża” przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Towarzystwo przyznaje ten medal wybitnym osobistościom świata kultury, sztuki, biznesu i życia obywatelskiego. Jest to wyróżnienie dla tych, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.
Dr Orawiec został wyróżniony za krzewienie idei pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej. Jak podano w uzasadnieniu, decyzja Zarządu Towarzystwa jest wyrazem najwyższego uznania dla działalności naukowej, medycznej oraz charytatywnej i społeczno-kulturalnej laureata.

Wręczenia medalu dokonał dr Jan Jaworski, działacz Polonii amerykańskiej w Chicago i ambasador Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w USA, a uroczystość odbyła się 1 października 2017 r. w Klinice Kardiologicznej dr. B. Orawca w Chicago.


Listopad 2017. Zasłużony Klub Sportowy „Bronek” ktorego założycielem, „duszą” i organizatorem jest Dr Bronislaw ORAWIEC z Chicago obchodzi 25-lecie swego istnienia.

Klub Sportowy „Bronek” jest organizacją, której celem jest służenie polonijnej społeczności lekarskiej w Chicago i na świecie, popularyzacja sportu i czynne go uprawianie poprzez uczestniczenie w klubowych imprezach. Klub daje szansę na prowadzenie zdrowej sportowej rywalizacji wśród medycznych profesjonalistów – rywalizacji, która uprawianie sportu ożywia i uatrakcyjnia, która mobilizuje do stałego rozwijania swoich umiejętności i utrzymywania dobrej kondycji. Promując sport, promujemy zdrowie. Promując sport, pomagamy ludziom zmieniać styl życia na sprzyjający ich zdrowiu, by to zdrowie umacniali, rozwijali, a poprzez aktywność fizyczną je potęgowali.
Klub Sportowy „Bronek” jest szczególnie aktywny w narciarstwie alpejskim i w tenisie.

4.2.

Dr Bronislaw Orawiec (w centrum zdjęcia)

Federacja list Klub Sportowy Bronek IV (1)

FEDERACJA POLONIJNYCH ORGANIZACJI MEDYCZNYCH
Federation of Polish Medical Organizations Abroad

Associate Member, Council for International Organizations of Medical Sciences

Klub Sportowy ”Bronek” ZLP
5428 N. Milwaukee Ave.
Chicago, Il 60630
Prezes dr med. Bronisław Orawiec

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych pragnę wyrazić uznanie, podziw i podziękowanie za wkład wniesiony w życie polonii medycznej przez Klub Sportowy ”Bronek”.
Życie polonii medycznej scalane jest zarówno przez naszą polskość jak i przez związek z medycyną. Nie sposób jednak przecenić wagę naszego zdrowia, które umożliwia nam wszelkie dalsze działania.
Dzięki niestrudzonej, systematycznej pracy, organizacji w ciągu 25 lat setek imprez sportowych i zawodów, możemy, dzięki Klubowi Sportowemu ”Bronek” oraz personalnie Panu, Panie Prezesie, powiedzieć ”jesteśmy gotowi”. Jesteśmy, w zdrowiu i dobrej kondycji, gotowi do dalszej pracy polonijno-medycznej, do pracy zawodowej, do kontaktów ze starymi i nowymi przyjaciółmi i znajomymi poznanymi na imprezach organizowanych Klub.
Świętując jubileusz pragnę jeszcze raz pogratulować wspaniałych efektów pracy i wyrazić nadzieję, że Klub Sportowy ”Bronek” pozostanie przez wiele lat głównym animatorem polonijnego życia sportowego.

Z wyrazami szacunku i uznania

med. dr Janusz Kasina
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Sztokholm, dnia 07 października 2017.

 

 

 

 

 

Inne posty

Spotkaj lekarzy z całego świata!

Szanowni Państwo, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przygotowuje się do Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej. Polscy medycy z wielu zakątków świata spotkają się, aby uczcić 30-lecie Federacji. Kraków, dawna stolica Polski, miasto pełne historii, kultury i piękna, będzie gospodarzem tego wielkiego i niemającego odpowiednika w świecie wydarzenia. W dniach 12-14 września 2024 roku, zaproszeni goście będą mogli podzielić się swoją wiedzą i podziwiać unikalność Podwawelskiego Grodu,zaliczanego do międzynarodowego dziedzictwa nauki i sztuki. Tematem Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej jest: „Medycyna – wyścig z czasem.” Chcemy spojrzeć w przyszłość, rozważyć obecność futurystycznych technologii i sztucznej inteligencji. Pragniemy dotknąć obszarów medycyny, do których jeszcze nie sięgają nasza myśl i wyobraźnia. Tematyka ta będzie myślą przewodnią wszystkich sesji naukowych. Planowane są ... Spotkaj lekarzy z całego świata!
Placeholder

Zebranie Rady w Dusseldorfie

17 listopada 14:00-17:00 czasu polskiego i niemieckiego, 7:00-10:00 czasu w Chicago oraz 15:00-18:00 czasu litewskiego odbędzie hybrydowe spotkanie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/98182387390?pwd=Q0pXTUxvdzBXNHc1aEFoOWU0VytJdz09 Meeting-ID: 981 8238 7390Passcode: 420563 Do zobaczenia, Prezes i Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych