Aktualności

Komunikat X Kongresu Polonii Medycznej

24 grudnia, 2018

 Sprawozdanie z X-ego Kongresu jest do wgladu w menu
Kongresy – X-y Kongres

Adres internetowy X-ego Kongresu

Wywiad prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych,
Dr Janusza KASINA dla Gazety Lekarskiej z okazji X-ego Kongresu Polonii Medycznej

Reportaz fotograficzny z Kongresu

X Kongres Polonii Medycznej / III Zjazd Lekarzy Polskich
Gdansk, 29 maj – 01 czerwiec 2019

PROGRAM

Wykład inauguracyjny
Nanomedycyna: w świecie małych cząstek o wielkim znaczeniu dla rozwoju nowych technologii medycznych
Marek Radomski, Saskatoon, Kanada
marek.radomski@usask.ca

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie ginekologii
Moderator: Bogdan Nowicki, Nashville, USA
bnowicki1949@gmail.com

Strategy of non-opiate anesthesia in surgery
Halina Zaczynski, Pittsburg, USA
zyczhm@mail.magee.edu

Zabiegi fetoskopowe w chirurgii płodu
Miroslaw Wielgos/wspolpracownicy Warszawa, Polska
miroslaw.wielgos@wum.edu.pl

Hysterectomy vs preservation of uterus
Halina Zaczynski, Pittsburg, USA
zyczhm@mail.magee.edu

Laserowa ablacja naczyń łożyska w zespole TTTS.
Krzysztof Preis (lub współpracownik) , Gdansk, Poland
kpreis@gumed.edu.pl

IVF technology and historical perspective
Ewa Radwanska, Chicago, USA
ewaradwanska62@msn.com

Nowe spojrzenie na przerzutowanie raka jajnika
Mariusz Ratajczak, Louisville
mariusz.ratajczak@louisville.edu

 

SESJA : Nanotechnologia i medycyna: blaski i cienie nanomedycyny
Moderator: Marek Radomski, Saskatoon, Kanada
marek.radomski@usask.ca

Nanocząstki metali w medycynie – dobrodziejstwo czy zagrożenie
Iwona Inkielewicz-Stepniak, Gdansk, Polska
iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Niezwykłe wlasności nanomateriałów i perspektywy ich zastosowań
Wojciech Sadowski, Gdansk, Polska
wsadowski@pg.edu.pl

Zastosowanie radiacyjne indukowanych nanostruktur polimerów w trójwymiarowych żelach tkankopodobnych do weryfikacji precyzji naświetlań w radioterapii i radiochirurgii chorób nowotworowych, neurologicznych i naczyniowych
Marek Maryanski, New York, USA
marek@mgsresearch.com

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie chirurgii naczyniowej
Moderatorzy:
Marek Majewski, Paryż, Francja
Maciej Dryjski, Buffalo, USA
Arkadiusz Jawien, Polska
Wacław Kuczmik, Polska
Grzegorz Oszkinis, Polska

”Intelligence artificielle” w medycynie
Marek Majewski, Paryz, Francja
majewski2003@yahoo.fr

Quo Vadis Chirurgia Naczyniowa ?
Maciej Dryjski, Buffalo, USA
mldryj@hotmail.com

Chirurgia naczyniowa – nowe oblicze i wyzwania w XXI wieku
Arkadiusz Jawien, Polska
ajawien@ceti.com.pl

Czy możliwe jest wprowadzanie nowych projektów i innowacji przez chirurga naczyniowego?
Piotr Szopinski, Polska
petszop@wp.pl

Co nowego w chirurgii naczyń ad 2018 ?
Tomasz Zubilewicz, Polska
kchnlublin@op.pl

Laser metodą leczenia w chirurgii naczyniowej. Doświadczenia własne
Wacław Kuczmik, Polska
wkuczmik@interia.pl

Czy stent-graft Altura wybiega w przyszłość w porównaniu do innych endowaskularnych, małoinwazyjnych metod leczenia tętniaków aorty brzusznej ? Doświadczenie własne
Grzegorz Oszkinis, Polska
goszkinis@gamed.poznan.pl

Thrombendatherectomia tętnic obwodowych metodą mini inwazyjnej, wewnątrznaczyniowej aterektomii kierunkowej wspomaganej balonem powlekanym
Jarosław Nakonieczny, Rüsselsheime, Niemcy
jaroslaw.nakonieczny@t-online.de

Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej – 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania
Marek Garbowski, Perth, Australia
marek@perthvascularclinic.com.au

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie leczenia nadcisnienia tętniczego
Moderator: Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
<Anna.Dominiczak@glasgow.ac.uk>

Badania genetyczne a nadciśnienie tętnicze
Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
<Anna.Dominiczak@glasgow.ac.uk>

Postępy w diagnostyce i leczeniu pseudo-opornego nadciśnienia tętniczego.
Maciej Tomaszewski, Manchester, Wielka Brytania
<maciej.tomaszewski@manchester.ac.uk>

Prawdziwe oporne nadciśnienie tętnicze – kliniczny fenotyp i możliwości leczenia farmakologicznego i interwencyjnego.
Andrzej Januszewicz, Warszawa, Polska
<a.januszewicz@ikard.pl>

Mózg a nadciśnienie tętnicze.
Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Polska
<knark@gumed.edu.pl>

Echokardiografia – karuzela technik
Christophe Klimczak, Paryz, Francja
ch.klimczak@hotmail.fr

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie pacjenta
Moderator: Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada
andrzej@kajetanowicz.com

O lęku w chirurgii. Czy techniczne rozwiązania dedykowane redukcji ryzyka wystąpienia powikłań w chirurgii kręgosłupa poprawiają komfort psychiczny chorego i operatora? Na przykładzie nowych frezów atraumatycznych
Tomasz Jan Skajster, Kolonia, Niemcy
t@skajster.pl

”Ktoś nie śpi aby spać mógł ktoś” – czyli postępy techniki w diagnostyce zaburzeń snu.
Malgorzata Rajda, Halifax, Kanada
rajdamm@bellaliant.net

Pacjent z zaawansowaną niewydolnością krążenia: Czy mechaniczne wspomaganie może zastąpić funkcję serca?
Miroslaw Rajda, Halifax, Kanada
rajdamm@bellaliant.net

Neuromodulacja w leczeniu zaburzeń czynnnościowych dolnego odcinka układu moczowego
Jerzy B Gajewski, Halifax, Kanada
jerzy.gajewski@dal.ca

Blaski i cienie technologii w służbie pacjenta
Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada
andrzej@kajetanowicz.com

 

SESJA : Mój artykuł widziany z różnych perspektyw
Moderator: Zbigniew Wszolek, Jacksonville, USA
wszolek.zbigniew@mayo.edu

Perspektywa redaktora naczelnego – zagraniczny periodyk medyczny.
Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
anna.dominiczak@glasgow.ac.uk

Jak budować pozycje polskiego czasopisma biomedycznego na świecie? Doświadczenia redaktor naczelnej
Anetta Undas, Krakow, Polska
anettaundas@yahoo.com

Perspektywa wydawcy i polskiego domu wydawniczego
Piotr Gajewski, Krakow, Polska
gajewski@mp.pl

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie radiologii
Moderator: Ewa Kuligowska, Boston, USA
kuligowskaewa@gmail.com

Postępy w wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej
Malgorzata Szczerbo -Trojanowska, Lublin, Polska
m.trojanowska@am.lublin.pl

Precyzyjne dostarczanie związków terapeutycznych do mózgu dzięki wykorzystaniu technik obrazowania
Piotr Walczak, Baltimore, USA
pwalcza1@jhu.edu

Biopsja piersi pod kontrola tomosyntezy.
Margaret Szabunio, Lexington, USA
Margaret.Szabunio@moffitt.org

MRI całego ciała
Andrzej Cieszanowski, Warszawa, Polska
mst@radiology.com.pl

Makrobiopsja piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego
Maciej Lipski, Paryż, Francja
mathiaslipski@free.fr

Starzenie się mózgu oczami radiologa
Andrzej Urbanik, Krakow, Polska
aurbanik@mp.pl

Ablacja RF przezskórna w leczeniu nowotworów pierwotnych i wtórnych
Ewa Kuligowska, Boston, USA
kuligowskaewa@gmail.com

 

SESJA : Innowacje w medycynie i w chirurgii
Moderator: Maria Siemionow, Chicago, USA
siemiom@hotmail.com

Nowe osiagnięcia w leczeniu nowotworów
Waldemar Priebe, USA
wp@wt.net

Medycyna regeneracyjna stan obecny i przyszłość
Mariusz Ratajczak, Louisville, USA
mariusz.ratajczak@louisville.edu

Robotowa chirurgia bariatryczna
Tomasz Rogula, USA
tomrogula@gmail.com

Robotyczny przeszczep włosów – nowoczesna technologia dostępna juz dzisiaj
Grzegorz Turowski, USA
gregturowski@gmail.com

Transplantacja twarzy – debata etyczna
Maria Siemionow, Chicago, USA
siemiom@hotmail.com

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie stomatologii
Moderator: Bartlomiej Nierzwicki, Chicago, USA
nierzwicki@gmail.com

Terapia podciśnieniowa w rejonie głowy i szyi
Maciej Okla, Poznan, Polska
maciejokla@o2.pl

Indywidualizowane protezy stawu skroniowo-żuchwowego
Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska,
Bartłomiej Nierzwicki, Chicago, USA oraz Olsztyn, Polska
krzysztofdowgierd@gmail.com
nierzwicki@gmail.com

Drukowane modele 3d w wirtualizacji i planowaniu zabiegów chirurgicznych
Sebastian Lenkiewicz, Koszalin, Polska
sebastian.lenkiewicz@gmail.com

Zastosowanie laserów Nd:YAG i Er:YAG w zabiegach z zakresu chirurgii i stomatologii estetycznej – przyszłość, czy rzeczywistość w praktyce dentystycznej?
Michał Nawrocki, Gdańsk, Polska
michal@nawrockiclinic.com

Stomatologia cyfrowa
Lisa Buda, San Francisco, USA
lisabuda@gmail.com

Zastosowanie komórek macierzystych w chirurgii szczękowo-twarzowej
Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska
krzysztofdowgierd@gmail.com

Wirtualne planowanie w chirurgii ortognatycznej
Mariusz Wrzosek, Chicago, USA
dr.wrzosek@gmail.com

SESJA : Medycyna regeneracyjna mózgu
Moderator: Jerzy Walecki, Polska

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie onkologii
Moderator: Barbara Alicja Jereczek-Fossa, Mediolan, Wlochy
barbara.jereczek@ieo.it

Postępy w chirurgii onkologicznej
brak prelegenta, oczekiwaniem jest znalezienie go przez Komitet Naukowy

Rola patologa w onkologii – The Incredible Story of GIST: How progress in understanding cancer genetics turned out an obscure tumor to be the “poster boy” of targeted therapy.
Jerzy Lasota USA
jerzy.lasota@nih.gov

Przełomowe technologie w otorynolaryngologii
Andrzej Zarowski, Antwerpia, Belgia
andrzej.zarowski@me.com

 

SESJA : Finansowe implikacje poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów: czy warto inwestowac w Quality Care?
Moderator: Marek Rudnicki, Chicago, USA
rudnicki@gmail.com

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie chirurgii
Moderator:

Leczenie wad twarzy u dzieci z zastosowaniem wirtualnego planowania i implantów indywidualnych
Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska
krzysztofdowgierd@gmail.com

 

SESJA : Gdański Uniwersytet Medyczny w rozwoju medycyny
Moderator: Edyta Szurowska, Gdansk, Polska
edyta.szurowska@gumed.edu.pl

Skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy?
Wieslaw Makarewicz, Gdansk, Polska
wmakar@gumed.edu.pl

GUMed a postęp w kardiologii
Marcin Fijalkowski, Gdansk, Polska
marcin.fijalkowski@gumed.edu.pl

Przełomowe odkrycia w nefrologii i leczeniu nerkozastępczym
Alicja Dębska-Ślizień, Gdansk, Polska
alicja.debska-slizien@gumed.edu.pl

Nowe strategie w nieopiatowej anestezji w chirurgii
Michal Markuszewski, Gdansk, Polska
michal.markuszewski@gumed.edu.pl

 

SESJA : X-y Kongres Polonii Medycznej i 25-lecie Federacji. Dokąd zmierzamy
Moderator: Janusz Kasina, Sztokholm, Szwecja
janusz.kasina@gmail.com

Chicago, USA
Saarbrucken, Niemcy
Wilno, Litwa
Baranowicze, Bialorus
Luck, Ukraina
Kiszyniow, Moldawia

 

SESJA : Rola Samorzadu Lekarskiego w Systemie Ochrony zdrowia Polski i  wybranych krajów
Moderatorzy :  3 generacje polskich lekarzy w Niemczech –
Irena Weder, Bogdan Miłek, Tomasz Skajster

Uczestnicy : dr med. Irena Weder, dr med. Jacek Kozakiewicz (wiceprezes Naczelnej i Slaskiej Izby Lekarskiej), prof. Jerzy B. Gajewski  (Kanada), prof. prof. dr hab. Robert Kulski (Polska),  Pani Mecenas Katarzyna Fortak–Karasinska (Polska),  Prof. dr habil. Konrad Karcz (Niemcy), Tomasz Skajszter (Niemcy). Koordynacja całości : dr med. Bogdan Miłek (Niemcy).

Część I:

Czy samorząd lekarski jest potrzebny?
Jacek Kozakiewicz, Katowice, Polska

30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego w Polsce
Tomasz Skajster, Kolonia, Niemcy

Prawne aspekty funkcjonowania samorządu lekarskiego
Robert Kulski, Katarzyna Fortak- Karasińska, Łódź, Polska

Część II :

Samorząd lekarski  i jego rola w systemie ochrony zdrowia Niemiec
Bogdan Milek, Völklingen, Niemcy

Samorząd lekarski  i jego rola w systemie ochrony zdrowia Kanady
Jerzy Gajewski, Halifax, Canada

 

SESJA : Pozazawodowe pasje lekarzy + postery + wystawa obrazow i fotografii
Moderator: Mieczyslaw Chrusciel, Szczecin, Polska
mira1951@o2.pl

Sztuka, filozofia, medycyna
Jacek Rudnicki, Szczecin, Polska
rudnicki@pum.edu.pl

Morze i jego kolory
Aśka Mendys-Gatti, Mediolan, Wlochy
mendys.gatti@gmail.com

Droga do poezji
Krzysztof Schreyer, Warszawa, Polska
k-schreyer@o2.pl

Malowane wolnym czasem
Marek Seyda, Kolonia, Niemcy
drseyda@web.de

Nareszcie twarze, czyli wyznania ginekologa portrecisty
Mieczysław Chruściel, Szczecin, Polska
mira1951@o2.pl

Recital autorski
Jacek Rudnicki, Szczecin, Polska
rudnicki@pum.edu.pl

 

Inne posty

Spotkaj lekarzy z całego świata!

Szanowni Państwo, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przygotowuje się do Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej. Polscy medycy z wielu zakątków świata spotkają się, aby uczcić 30-lecie Federacji. Kraków, dawna stolica Polski, miasto pełne historii, kultury i piękna, będzie gospodarzem tego wielkiego i niemającego odpowiednika w świecie wydarzenia. W dniach 12-14 września 2024 roku, zaproszeni goście będą mogli podzielić się swoją wiedzą i podziwiać unikalność Podwawelskiego Grodu,zaliczanego do międzynarodowego dziedzictwa nauki i sztuki. Tematem Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej jest: „Medycyna – wyścig z czasem.” Chcemy spojrzeć w przyszłość, rozważyć obecność futurystycznych technologii i sztucznej inteligencji. Pragniemy dotknąć obszarów medycyny, do których jeszcze nie sięgają nasza myśl i wyobraźnia. Tematyka ta będzie myślą przewodnią wszystkich sesji naukowych. Planowane są ... Spotkaj lekarzy z całego świata!
Placeholder

Zebranie Rady w Dusseldorfie

17 listopada 14:00-17:00 czasu polskiego i niemieckiego, 7:00-10:00 czasu w Chicago oraz 15:00-18:00 czasu litewskiego odbędzie hybrydowe spotkanie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/98182387390?pwd=Q0pXTUxvdzBXNHc1aEFoOWU0VytJdz09 Meeting-ID: 981 8238 7390Passcode: 420563 Do zobaczenia, Prezes i Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych