Doniesienia

rudnicki

27 lipca, 2020

P.T.  Członkowie Honorowi Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Wielce Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować że w dniu 19 lipca, 2020r. odbyło się Walne Zebranie Związku Lekarzy Polskich.  Podczas zebrania obowiązki Prezesa przejął Dr. Piotr Brukasz, MD, nowo wybrany Prezes Związku.  Wybory przeprowadziliśmy droga elektroniczna już kilka tygodni wcześniej, ale z powodu COVID-19, formalne przekazanie prowadzenia organizacji odbyło się w pierwszym możliwym terminie po rozluźnieniu przepisów dot. Zebrań I zgromadzeń na terenie miasta Chicago.

Dziękuję za Wasza akceptację Honorowego Członkostwa w naszej Organizacji.  To zaszczyt, że możemy mieć tak piękne grono znakomity lekarzy, naukowców o światowej renomie, z osiągnięciami na które z podziwem patrzą nie tylko współcześni ale również lekarze kolejnych pokoleń.  Nasze środowisko z niezwykłą duma szczyci się Waszymi osiągnięciami I wsparciem Związku.   Jestem przekonany, ze te więzi będą kontynuowane.

Z wieloma z Państwa łączą mnie różnego rodzaju losy I doświadczenia ostatnich dziesiątków lat.  Z niektórymi z Państwa przeszliśmy  wspólnie przez całą praktycznie 50cio letnią drogę zawodową. Możliwość współpracy I korzystania z Państwa rad I doświadczeń, pozostaną jednym z największych bogactw jakie jest mi dane posiadać w efekcie tych kilkudziesięciu lat działalności zawodowej I publicznej.

Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za możliwość służenia lekarskiej społeczności jako Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago.   Obecnie nie kandydowałem na kolejna kadencję.  Te ostatnie dwa lata nie były łatwe dla mnie I dla wielu z bardzo różnych powodów.   Z dumą odnoszę się do możliwości kontynuowania dotychczasowych programów oraz uruchomienia wielu nowych przedsięwzięć które udało się zrealizować w ciągu tego krótkiego czasu, pomimo nakładających się nowych I zupełnie nieoczekiwanych dodatkowych wobec nas oczekiwań.  Nasz Związek stał się mocniejszy, przyjmując na siebie w wielu aspektach rolę lidera społeczności polonijnej, nie tylko medycznej.

Akceptując obowiązki Prezesa ZLP Chicago w 2018 roku, określiłem swój zasadniczy cel pełnienia funkcji wyłącznie przez jedną kadencję, z planem odmłodzenia kierownictwa organizacji.  Dr Piotr Brukasz reprezentuje nową generację lekarzy polskiego pochodzenia w Chicago. Będzie wspierany przez Zarząd  bogaty zarówno doświadczeniem, jak I nowym spojrzeniem ludzi Jego pokolenia.  Chyba jako jednej z bardzo nielicznych organizacji udało nam się również utworzyć Junior PAMS – działającą w ramach ZLP Chicago grupę studentów medycyny, rezydentów  I młodych lekarzy polskiego pochodzenia.  To jest nasza przyszłość, o którą wszyscy winniśmy dbać I zabiegać.

Podjęliśmy kilka nowych programów, które pokazały nasz Związek jak organizację o mocnej strukturze, bogatym dorobku, zdolną do podejmowania celów w oparciu o wizję swojego leadership. Jestem przekonany, ze stać nas na wiele więcej dla integracji środowiska polonijno-medycznego w Chicago, USA I na świecie.  ZLP Chicago, bogaty talentem, doświadczeniem I pracą swoich członków wyjdzie naprzeciw nowym oczekiwaniom, realizując kolejne plany w oparciu o wizjonerskie spojrzenie lekarzy polskiego pochodzenia w Chicago, służąc zarówno swojemu środowisku, pacjentom, jak I szeroko rozumianej społeczności polonijnej na świecie I Rodakom w Kraju.

Oto dane adresowe do nowego Prezesa ZLP Chicago:
Piotr Brukasz, MD
1450 W. Lake Street, Suite 101
Addison, IL 60101
Tel. 312-605-1115
Email: pams@zlpchicago.org

Jeszcze raz dziękując Państwu za możliwość wspólnych działań, przekazuje serdeczne ukłony z nadzieją dalszych spotkań i realizowania wspólnych celów na rzecz naszego środowiska.

Marek Rudnicki, MD
Były Prezes  Związku Lekarzy Polskich w Chicago
Honorowy Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Tel.     773-296-3838
Email: rudnicki@gmail.com
rudnicki@zlpchicago.org