Uncategorized

Senat2019

2 lutego, 2019

 

Federacja list Klub Sportowy Bronek IV (1)

FEDERACJA POLONIJNYCH ORGANIZACJI MEDYCZNYCH

Federation of Polish Medical Organizations Abroad
Associate Member, Council for International Organizations of Medical Sciences

Do
Senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

W imieniu, zrzeszającej 19 organizacji, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego i wizerunkowego X Kongresowi Polonii Medycznej/III Zjazdowi Lekarzy Polskich, który odbędzie się w Gdańsku, w dniach

29 maja – 01 czerwca 2019 roku.

Nasz jubileuszowy Kongres przedstawiając, będący na najwyższym światowym poziomie, program organizowany przez lekarzy polonijnych, daje w efekcie, poza aspektami czysto medycznymi, też jednoczenie Polonii, umacnianie współpracy polsko-polonijnej oraz tworzenie pozytywnego obrazu Polski i Polaków w środowiskach w których żyją i pracują uczestnicy Kongresu.

Różnorodność tematyczna, jednocząc uczestników Kongresu, sprawia jednak, ze firmy medyczne, nastawione na monotematyczne kongresy skupiające wielu potencjalnych klientów, nie wykazują zainteresowania wspieraniem naszego spotkania.

Występując do Senatu z prośbą o przeznaczenie środków na współfinansowanie Kongresu, pragnę podkreślić głównie jego dwa ostatnie aspekty.

Pierwszy aspekt podkreślony był już we wniosku skierowanym do Senatu przez Stowarzyszenie ”Wspólnota Polska”. Istotna, i na wiele sposobów szczególnie cenna cześć lekarzy polonijnych, żyje i pracuje poza wschodnią granicą Polski, zarabiając, w przeważającej liczbie, nieco ponad 1000 złotych na miesiąc. Dla nich koszty przyjazdu, zakwaterowania i uczestnictwa w Kongresie, przekraczające wyraźnie 2000 złotych/osobę, nie są możliwe do uniesienia.

Drugim aspektem jest harmonijna, trwająca od ponad 25 lat jedność i współpraca lekarzy polonijnych. Pomimo olbrzymich różnic w warunkach życia i pracy między miejscami z których pochodzą nasi członkowie, mieszkając w Chicago, Berdiańsku, Kiszyniowie, Paryżu czy Tbilisi, uczymy się od siebie nawzajem zarówno medycyny jak i tego co oznacza być Polakiem i reprezentować naszą Ojczyznę w miejscach, które los czy historia uczyniła naszym domem.

Wsparcie dla X Kongresu doprowadzi do umożliwienia jeszcze bardziej efektywnego przekazywania przez nas obrazu Polaków jako ludzi umiejących harmonijnie współdziałać oraz Polski, która w racjonalny sposób dba o swoich obywateli i, bez wydawania pieniędzy na drogie kampanie, buduje w naturalny sposób swój pozytywny obraz w świecie.
Z wyrazami szacunku

med. dr Janusz Kasina
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
poloniamed.org

Sztokholm, dnia 30 stycznia 2019.