Doniesienia

wilno2020

14 grudnia, 2019

Ze względu na epidemię Covid 19, wileńskie spotkanie zostało anulowane.

Zarząd Federacji i PSML zaproponują niebawem nowa datę  spotkania, prawdopodobnie internetowego.

Mamy zaszczyt poinformować, że Jubileuszowa Konferencja Naukowa poświęcona 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie odbędzie się w dniach 13-16 maja 2021 roku. Terminy rejestracji oraz nadsyłania streszczeń referatów/wystąpień, które chcielibyście zaprezentować podczas Konferencji w Wilnie, ogłosimy wkrótce.

Dalsze komunikaty podawane będą na stronie internetowej. Więcej informacji można uzyskać pod adresem  info@psml.lt
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwi

Szanowni Państwo,
Jako organizatorzy Jubileuszowej Konferencji Naukowej poświęconej 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, zaplanowanej na 10-13 września 2020 roku informujemy, że dbając o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników oraz biorąc pod uwagę komunikaty i rekomendacje władz państwowych, odwołujemy wydarzenie. Podejmujemy to działanie w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i odpowiedzialności wobec uczestników, prelegentów i gości specjalnych. Decyzja wynika z obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie i na świecie.

Wrześniowe spotkanie miało mieć dla nas wyjątkowe znaczenie – zamierzaliśmy spotkać się z Wami z okazji naszych 30. urodzin i dokładaliśmy wszelkich starań, aby pod każdym względem ten jubileusz wypadł jak najlepiej.

Serdecznie dziękujemy Partnerom: Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Wydziałowi Medycznemu Uniwersytetu Wileńskiego, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych i Naczelnej Izbie Lekarskiej z prof. dr. hab. med. Andrzejem Matyją na czele, a także Pani Urszuli Doroszewskiej (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie), prof. dr. Algirdasowi Utkusowi (Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego, Prezes Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego) i dr. Januszowi Kasinie (Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych) z Komitetu Honorowego Konferencji. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Wasze wsparcie!

Mamy wielką nadzieję, że jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie dojdzie do skutku w takiej formie, którą planowaliśmy i że wszyscy spotkamy się w Wilnie w innym terminie w 2021 roku. To nasze wspólne święto i wierzymy, że spędzimy je razem! —

Łączę wyrazy szacunku,
Aleksander Sudujko
Sekretarz PSML

Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt.
„HISTORIA MEDYCYNY WILEŃSKIEJ”
oraz
„LEKARZ I JEGO HOBBY”
poświęcona
30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się
w dniach 10-13 września 2020r.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul.Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Organizator konferencji
Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML)

Partnerzy konferencji:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Wydział Medyczny Uniwersytetu Wileńskiego
(Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas)

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych
Język konferencji:
Polski

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:
Urszula Doroszewska
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie

prof. dr. Algirdas Utkus
Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego,
Prezes Wileńskiego TowarzystwLekarskiego

dr. Janusz Kasina
Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Przewodnicząca:
prof. dr Žana Bumbulienė (VU, PSML)

Członkowie:
dr n. med. Zygmunt Trusewicz „Historia Medycyny Wileńskiej” (Polska)
Barbara Komarowska „Lekarz i jego hobby” (PSML)
dr Aistis Žalnora (VU)
Bronisława Siwicka (PSML)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Przewodniczący:
Dariusz Żybort
Aleksander Sudujko

Członkowie:
Iwona Borysewicz
Irena Cadkienė
Eleonora Kvaščevičienė
Daniel Lipski
Joanna Raczewska
Danuta Wasilewska
Dominika Wasilewska
Regina Vertinska

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do nadsyłania streszczeń referatów/wystąpień, które chcielibyście zaprezentować podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowej w Wilnie. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz streszczenia pracy w języku polskim w terminie do 1 czerwca 2020 r.

Streszczenie powinno zawierać:
– imiona i nazwiska autorów, stopień/tytuł naukowy, afiliacje i adres do korespondencji;
– numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu;
– tytuł referatu/wystąpienia;
– streszczenie.
Objętość streszczenia do 2500 znaków ze spacjami.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z streszczeniem prosimy przesłać drogą mailową pod adresem (z dopiskiem „Zgłoszenie pracy na konferencje w Wilnie”): konferencjawrzesien2020@gmail.com
Komitet Naukowy dokona oceny nadesłanych streszczeń i na ich podstawie zostanie opracowany szczegółowy program konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACY (Załącznik nr 1)
na Jubileuszową Konferencję Naukową pt. „Historia Medycyny Wileńskiej” i
„Lekarz i jego hobby” (10-13 września 2020 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie).

Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stopień/tytuł naukowy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Afiliacja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………E-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł referatu/wystąpienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Streszczenie (objętość streszczenia do 2500 znaków ze spacjami):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty rejestracyjnej we wskazanym terminie na niżejpodane konta bankowe z dopiskiem:

KONFERENCJA WILNO 2020
IBAN: LT06 7044 0600 0090 9074,
Bank: AB SEB bankas;
Adres: Gedimino pr.12, Vilnius, LT-01103;
SWIFT: CBVILT2X.

Opłata konferencyjna

W przypadku dokonania rejestracji i wpłaty w terminie do 1 czerwca 2020 r. – 130€
(osoba towarzysząca i studenci – 100€);
do 1 lipca 2020 r. – 150€ (osoba towarzysząca i studenci – 120€);
Po 1 lipca 2020 r. – 200€ (osoba towarzysząca i studenci – 200€).

Uroczysta kolacja na Belmoncie (12 września, Belmonto g. 17)

W przypadku dokonania rejestracji i wpłaty w terminie do 1 lipca 2020 r. – 100€
Po 1 lipca 2020 r. – 150€.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikaty, otwarcie
konferencji (10 września), wycieczkę po Uniwersytecie Wileńskim, kolacje (10 i 11
września), przerwy na kawę i obiady (11-12 września), wycieczkę po cmentarzu na
Rossie (11 września), imprezę integracyjną (11 września), transport.
Wypełniony formularz rejestracyjny, gdy nie zgłaszamy referatu, prosimy przesłać
pod adresem:
konferencjawilno2020@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Załącznik nr 2)
na Jubileuszową Konferencję Naukową pt. „Historia Medycyny Wileńskiej” i
„Lekarz i jego hobby” (10-13 września 2020 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie).

Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………E-mail: …………………….…………………………………………………………………………………………….

Dodatkowe punkty programu (skreślić niepotrzebne):
• Uroczysta kolacja TAK NIE
• Wycieczka po Wilnie (wariant I, 10€) * TAK NIE
• Wycieczka po Wilnie (wariant II, 20€) * TAK NIE
• Wycieczka do Ponar i Trok (20€) * TAK NIE
*Szczegółowy opis wycieczek w Załączniku nr 4

Ramowy program konferencji

10 września 2020 r. (czwartek)
09.00 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji,
Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76)
12.00 – 12.40 Msza Św. w Ostrej Bramie (Aušros Vartų g. 14)
13.30 – 14.30 Wycieczka – Uniwersytet Wileński (Universiteto g. 3)
15:00 Uroczyste otwarcie konferencji
w kościele uniwersyteckim pw. Św. Janów (Šv. Jono g. 12)
17.00 Kolacja integracyjna (Universiteto g. 3)

11 września 2020 r. (piątek)
08.00 – 13.00 Rejestracja uczestników konferencji,
Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76)
10.00 – 11.00 Otwarcie konferencji przez prezesa D. Żybort, powitanie i przemówienia
gości (maks. 5 min, obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie)
11.00 – 13.00 Obrady
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.30 Obrady
17.15 – 18.00 Wycieczka po cmentarzu na Rossie
(poprowadzi prezes D. Żybort, przejazd autokarem)
18.30 Koncert (Dom Kultury Polskiej)
19.30 Kolacja (Dom Kultury Polskiej)

12 września 2020 r. (sobota)
11.00 – 13.00 Obrady,
Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76)
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Obrady
19.00 Uroczysta kolacja w restauracji Belmont (Belmonto g. 17, Didžioji salė)

13 września 2020 r. (niedziela)
9.30 – 14.30 Wycieczka po Wilnie (wariant I lub II)
14.30 – 18.00 Wycieczka do Ponar i Trok

OFERTA HOTELOWA (Załącznik Nr 3)

NARUTIS *****
Adres – Pilies g. 24 (odległość od DKP 2,4 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie www.narutis.com lub pocztą el.: reservations@narutis.com
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką:
pokój jednoosobowy – 3
pokój dwuosobowy – 4

HOTEL PACAI *****
Adres – Didžioji g. 7 (odległość od DKP 2,2 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie.
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc z 15% zniżką:
pokój jednoosobowy – 3
pokój dwuosobowy – 5

HILTON GARDEN INN ****
Adres – Gedimino pr. 44B (odległość od DKP 2,3 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie.
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką 20%:
pokój jednoosobowy – 10
pokój dwuosobowy – 20

ARTIS CENTRUM HOTELS ****
Adres – Totorių g. 23 (odległość od DKP 3,5 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie: https://artis.centrumhotels.com/en lub pocztą el.:
artis@centrumhotels.com
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką 10%:
pokój jednoosobowy – 5
pokój dwuosobowy – 25

COMFORT HOTEL ****
Adres – Kauno g. 14 (odległość od DKP 1,1 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie www.comforthotel.lt lub pocztą el.: co.vilnius@choice.lt
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką:
pokój jednoosobowy – 10
pokój dwuosobowy – 20

GRATA HOTEL ***
Adres – Vytenio g. 9 (odległość od DKP 1,1 km)
Rezerwacja na stronie http://www.gratahotel.com/
Kod promocyjny: WILNO2020
Rezerwacja miejsc ze zniżką 20% w dniach 2020.09.07 – 13 w zależności od wolnych
miejsc w momencie rezerwacji.

ŽEMAITĖS ***
Adres – Žemaitės g. 15 (odległość od DKP 600 m)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja: na stronie www.hotelzemaites.lt lub pocztą el.: sales@hotelzemaites.lt
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc z 13% zniżką:
pokój dwuosobowy – 23
pokój trzyosobowy – 8

OLD TOWN TRIO HOTEL ***
Adres – Raugyklos g. 15A (odległość od DKP 1,5 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie www.oldtown3.lt
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką:
pokój jednoosobowy – 10
pokój dwuosobowy – 15

Apartamenty prywatne, Alkūnės g. 15 (niedaleko cmentarza Rossy)
10-15 osób. Cena na osobę 15 euro ze śniadaniem.
Informacja i rezerwacja tel. +37068029186. Ewa Polonska

Wszystkie hotele mają rezerwację w dniach 9 do 14 września i administracje są
uprzedzone, że mogą być tacy, którzy przyjadą wcześniej i wyjadą później.
Więcej informacji pod adresem info@psml.lt

OFERTA WYCIECZKOWA (Załącznik nr 4)

Wycieczka po Wilnie (Wariant I)
Spacer ulicami Starówki wileńskiej (w międzyczasie przerwa na obiad, niewliczone)
1. Katedra św. Stanisława i Władysława, wewnątrz barokowa kaplica, w której jest pochowany św. Kazimierz. W podziemiach pochowani są: Aleksander Jagiellończyk, Elżbieta – pierwsza żona i Barbara Radziwiłłówna – druga żona Zygmunta Augusta oraz serce Władysława IV Wazy.
2. Ulica Zamkowa – najstarsza ulica Wilna, uważana za najładniejszą i najbardziej urokliwą w całej Starówce.
3. Zakątek gotycki: Kościół św. Anny – najpiękniejsza świątynia gotycka Wilna, Kościół św. Michała i dawny klasztor bernardynek, Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor bernardynów
4. Domy, w których mieszkał A. Mickiewicz oraz mieszkania profesorów Uniwersytetu Wileńskiego – Stefana Batorego (E. Słowackiego, A. Bécu, J. I.Kraszewskiego i in).
5. Uniwersytet Wileński – jedna z najstarszych wyższych uczelni we wschodniej Europie, założony w 1579 r. przez króla Stefana Batorego.
6. Pałac Prezydencki (niegdyś Pałac Biskupi), „pałac gubernatora” znany z utworów A. Mickiewicza.
7. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, gdzie możemy oglądać możemy obraz „Jezu, ufam Tobie”
8. Rynek Starego miasta i Ratusz; getto żydowskie.
9. Kościół św. Kazimierza – barokowy, pojezuicki, w którym w czasach sowieckich było Muzeum Ateizmu.
10. Kościół Bazylianów i klasztor, w którym rozgrywała się III część „Dziadów” A. Mickiewicza. W 1823 r. podczas procesu filaretów, w jednej z cel nazwanej później “Celą Konrada” przez 6 miesięcy więziony był Adam Mickiewicz.
11. Klasztor i barokowa cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Ducha– miejsce przechowania trzech świętych prawosławnych
12. Kościół św. Teresy – tu przechowywana była przez rok urna z sercem marszałka J. Piłsudskiego.
13. Ostra Brama – jedyna zachowana brama z 9 istniejących kiedyś w murach obronnych Wilna, z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Wycieczka po Wilnie (Wariant II)
Zwiedzanie muzeów miasta Wilna
1. Zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego – jednej z najstarszych wyższych uczelni we wschodniej Europie, założony w 1579 r. przez króla Stefana Batorego oraz kościoła św. Janów należącego do zespołu gmachów Uniwersytetu Wileńskiego.
2. Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Muzeum powstało w byłym budynku KGB, przechowuje wiele dowodów sowieckich represji na Litwie(1940–1990).
3. Spojrzenie na Wilno z lotu ptaka: wieża Giedymina (bez wstępu na zamek).

Wycieczka do Ponar i Trok
(przejazd autokarem)
1. Ponary – miejsce masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem w latach 1941-1944.
2. Troki – przez długi czas pełniły funkcję rezydencji wielkich książąt litewskich. Spacer wokół zamku w Trokach, zbudowanego na przełomie XIV i XV wieku na jednej z wielu wysp na jeziorze Galwe. Dzisiaj jest największą twierdzą na Litwie i jedyną w Europie Wschodniej położoną na jeziornej wyspie. Spacer ulicąKaraimską, gdzie od XIV w. mieszkają Karaimi, najmniejsza mniejszość narodowa na Litwie. Sprowadził ich w 1397 r. książę Witold. (Ewentualnie: zjedzenie kibinów z rosołem)