Aktualności

Zebranie Rady Federacji

28 sierpnia, 2023

Szanowni Członkowie Rady oraz Komitetu Doradczego FPOM,

W imieniu Zarządu, mam zaszczyt zaprosić Państwa na nadchodzące zebranie Rady FPOM.
Data i czas:

  • 9 września 2023 roku 7:00 czasu w Chicago; 14:00 w Polsce; 15:00 w Ukrainie

Platforma: Zoom
Link do spotkania zostanie przesłany na dzień przed zebraniem.
Czas trwania: 1 godzina 30 minut
Plan zebrania:
 (5 minut) – Przywitanie i otwarcie zebrania.
 (10 minut) – Podsumowanie XI Kongresu/IV Zjazdu Polonii Medycznej w Olsztynie. 
 (20 minut) – Dyskusja na temat Kongresu Polonii Medycznej w Krakowie, 12-14 września 2024 r.

  •  Omówienie współpracy z Fundacją Polonii Medycznej.
  •  Omówienie współpracy z partnerem ” Medycyna Praktyczna”.
  •  Omówienie programu naukowego oraz sesji młodzieżowej. 

 (10 minut) – Informacja na temat pomocy i szkoleń dla psychiatrów na Ukrainie.
 (10 minut) – Informacja na temat balu, spotkania członków Rady Federacji oraz spotkania młodzieży w Dusseldorfie, seminarium zimowe PTM. 
 (10 minut) – Omówienie i dyskusja na temat strony internetowej FPOM oraz aktualizacji danych. 
 (25 minut) – Wolne wnioski, dyskusja, podsumowanie

Zapraszam na nasze zebranie.

Z poważaniem,

Eleonora Kvasceviciene
Sekretarz