Aktualności

Hybrydowe zebranie Rady w Wilnie

17 listopada, 2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Dnia 12 grudnia 2020 odbyło się  w Domu Polskim w Wilnie zebranie Rady Federacji.
Zebranie zostało zorganizowane przez, alfabetycznie, Barbarę Komarowską, Bronisławę Siwicką, Aleksandra Sudujko i Dariusza Żyborta.
Bylo to, po raz pierwszy, zebranie przeprowadzone przez internet, na platformie ZOOM. Całe zebranie przebiegło sprawnie, dzięki temu zdążyliśmy omówić szereg spraw.
Szczególnie istotnym punktem zebrania było przyjęcie do Federacji dwóch organizacji polonijno-medycznych – Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Mińsku oraz Stowarzyszenia Polonia Medyczna Mińska i Obwodu Mińskiego.
Życzę Wam wszystkim tego, co, szczególnie w dzisiejszych warunkach, jest najbardziej cennym – niczym nie zaburzonego zdrowia przez okres świąteczno-noworoczny oraz przez cały przyszły 2021 rok. Ponadto życzę Wam dużo szczęścia i radości w okresie Swiąt Bożego Narodzenia, dużo spokoju i samych pomyślnych dni  w Nowym Roku, a poza tym – świetnych polonijno-medycznych pomysłów i zapału do ich realizacji w 2021 roku.
Serdeczne pozdrowienia od Basi Komarowskiej i ode mnie
Janusz Kasina


Zebranie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
odbędzie się dnia 12 grudnia  2020  o godzinie 17.00
w Domu Polskim w Wilnie, ulica Naugarduko 76
Drodzy,
Osoby, ktore nie będą mogly stawić się osobiście w Wilnie, proszone są o udział w zebraniu przez internet. Szczegóły techniczne połączenia przekazane zostaną w późniejszym mailu.
W celu ułatwienia organizacji zebrania prosze zgłaszac do mnie janusz.kasina@gmail.com, przed dniem 29 listopada, kto wybierze jaką formę uczestnictwa. Osobom, które będą uczestniczyły przez internet  dalsze informacje będą przesłane droga mailowa.
Aktualny skład Rady Federacji jest opublikowany na naszej stronie internetowej https://poloniamed.org/rada. Ewentualne zmiany i uzupełnienia reprezentantów organizacji członkowskich proszę przeprowadzić do 29 listopada, zmiany wnoszone po tym terminie nie beda uwzględniane w głosowaniach które będą przeprowadzane na zebraniu w dniu 12 grudnia 2020.
Po odwołaniu wrześniowego spotkania w Wilnie z okazji 30-lecia działaności Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, zapowiedziałem zorganizowanie zebrania Rady Federacji. Niestety epidemia Covid19 nie ustępuje, więc dłużej nie możemy zwlekać z organizacją  tego spotkania.
Poniżej przesyłam szczegoly dotyczace naszego spotkania. Jeżeli ktoś sposrod Was bedzie chciał poddać pod dyskusję lub/i głosowanie zmiany w Statucie Federacji, proszę podać pełne brzmienie proponowanej zmiany i wskazać który fragment Statutu miałby ulec zmianie. Tekst zmian proszę nadesłać do mnie nie później niz 29 listopada, tak, zeby wszyscy mogli byc zawiadomieni o propozycji i mieli czas do namyslu. Propozycje nadesłane pózniej   nie będą mogły być przedmiotem głosowania, można będzie jednak dyskutować ich celowość.
Aktualny Statut Federacji umieszczony jest na naszej stronie internetowej https://poloniamed.org/statut
Pozdrawiał – Janusz Kasina