Aktualności

Sprawozdanie X Kongresu Polonii Medycznej

22 czerwca, 2019

X Kongres Polonii Medycznej i III Swiatowy Zjazd Lekarzy Polskich
w Gdańsku
29.05-01.2019

 

Sesja podsumowująca programowa Kongresu z dn. 31.05.2019

w sali konferencyjnej  Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina  w Gdańsku
(znajdujacej się na wyspie Ołowianka, w zabytkowych, przebudowanych i rozbudowanych budynkach dawnej miejskiej elektrowni /2005, między jedną czynną podnoszoną kładką a drugą kładką w budowie nad rzeką Motławą w starym Gdańsku)

image006

Notował
dla własnych potrzeb skrótowo Dr Szymek Lejkowski.

Moderator sesji dr Kornelia Król z Chicago,
dotychczasowy ustępujący viceprezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Panel dyskusyjny:

Dr Janusz Kasina,
ustępujący prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Ginekolog że Sztokholmu.

Omówił ogólnie formy współpracy wśród Polonii Medycznej

Dr Roman Budziński,
prezes OIL w Gdańsku, chirurg z Wejherowa

Zapytany przez moderatora , czy podjąłby się jeszcze raz organizacji Zjazdu odpowiedział twierdząco, bo miał dobry zespół organizacyjny, który zaprezentował. Miał dobre wsparcie/feedback środowiska naukowego. Otrzymał dobre dofinansowanie z Senatu RP i od stowarzyszenia ” Wspólnota Polska” wspierającej Polaków za granicą. Nie czuje wypalenia…

Co do Formuły Kongresu to trzeba się zastanowić…

Diapozytyw referenta:

image003

Formuła Kongresu wg niego :

To nie jest zjazd naukowy sensu stricto. To raczej spotkanie naukowe.

Nie wszystkie sesje kongresowe są interesujące dla wszystkich. Lepiej przyjąć formułę popularno-naukową., integracyjną w tym poznanie  regionu, w którym odbywa się kongres.

(Wg niektórych uczestników oferta turystyczna kongresów zaoferowana przez OIL w Gdańsku była zbyt obszerna i bogata co rzutowalo negatywnie na frekwencję wykladową a integracyjne imprezy towarzyszące niedopracowane i zrobione na łapu capu… poniżej standardu. )

Cała odpowiedzialnosc finansowa naleźala do Okręgowej Izby Lekarskiej w w Gdańsku, gdyż Federacja POM ma skromne srodki finansowe.
Dobra była finansowa pomoc senacka. Chociaż pieniądze przyszły późno do  OIl.

Cele wynikające z mijającego Kongresu to:

1. Utworzenie grupy współpracy z Federacją.
Żeby coś zostało po Kongresie.

2. Kojarzenie potencjału Polonii i Kraju.

3. Ważne jest powstanie współpracy z osobami sprawdzonymi np z Januszem Kasiną, Maria Siemionow, Kornelią Król …Zasługi Neli w sensie wsparcia finansowego i  w sprowadzonych gościach były bezsporne…

NRL dała sporo na sprowadzenie  i koszty logistyczne chórów lekarskich z całej Polski.

4. Federacja powinna mieć wg niego w zasadzie osobowość prawną w formule np stowarzyszenia lub fundacji.

(Dr Roman Budziński, chirurg był zręcznym organizatorem , mówcą i współprowadzącym głównym moderatorem Kongresu razem z dr Januszem Kasina. Ten prowadzący męski duet prezentował się całkiem dobrze.

– Prof. dr med. Marek Rudnicki,
chirurg z Chicago, działacz polonijny, były prezes Federacji POM w latach 2010-2016.

Czy dalsze losy Federacji widzi optymistycznie?

Czy trzeba coś zrobić więcej, żeby Federacja mogła przetrwać.?

Takie pytania zadała mu moderator.

Odpowiedź :

W ostatnich latach poprawiła się współpraca władz polskich z Polonią.
Każdy z lekarzy polonijnych miał jakąś kolizję terminów z konkurencją innych kongresów.
Jednak 50 – osobowa grupa lekarska przyjechała z USA, bo kongres jest  raz na 3 Lata.

Pomysł z fundacją dla Federacji jest bardzo dobry.

Celem Federeracji jest wspieranie polskich lekarzy w tym szczególnie ze  Wschodu.

Należy promować ruch polonijny.

Gratulacje dla organizatorów za udane przeprowadzenie Kongresu.

– Prof. dr med. Mariusz Frączek,
chirurg i onkolog z Warszawy, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska „.
Przewodniczący Rady Programowej Misji Medycznej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wspólnota Polska/Kongres Polonii Medycznej

Moderator :- jaka jest możliwość dofinansowania Kongresu.?

Od 2010 r. stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zwracala uwagę na kwestie Polaków/lekarzy polskich ze Wschodu. Zdobycie bazy danych Polaków ze Wschodu jest trudne… Polonia Wschodnia zapytowywuje  o możliwość leczenia pacjentów w Polsce.

Wg profesora Mariusza Frączka stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powinna mieć udział merytoryczny, a nie tylko finansowy w Kongresie Polonii Medycznej.
Dodatkowe środki finansowe na wykładowców powinny się znaleźć.

Misji konkretnych zagranicznych lekarskich diagnostyczno-terapetycznych na okresy ok. 2 tyg. już nie organizuje się, bo za słabe były efekty. W tej chwili więcej wydaje się  np na edukację i wzmocnienie Polaków na Wschodzie, żeby sami realizowali misje doraźne medyczne u siebie. Ze strony polskiej śr. finansowe na hospicjum na Litwie jednak się znalazły.
Panelista podziękował za zaproszenie i możliwość udziału w Zjeździe.
Misja medyczna zagraniczna mogłaby być skoordynowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

– Dr Dariusz Żybort/Wilno,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Najmłodszy panelista. Stomatolog z Wilna.

Dr Kornelia Król prezentując go powiedziala, że wg niej Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie to jedna z lepiej funkcjonujących organizacji polonijnych .

 

image004

Dr Dariusz Żybort zwrócił uwagę na promocję i celowość integracji międzyludzkiej członków Stowarzyszenia oraz akcje kulturalne związane z tradycją i kulturą polską na Wileńszczyżnie.

Dodał, że szczególnym kierunkiem działania Stowarzyszenia jest zachęcanie młodych lekarzy do udziału w Zjeździe. Z Wilna na kongres obecny przyjechały 3 młode osoby, zaagitowane pozytywnie kongresowo. Szukamy następców ruchu polonijnego.
Są trudności w zdobyciu środków finansowych na bieżącą działalność jego Stowarzyszenia i poszukiwania ich są trudne.

– Dr Wojciech Domka
/NRL. /prezes OIL w Rzeszowie, gdzie ma odbyć się się następny Kongres Polonii Medycznej.

Komentarz notującego:

Dr Wojciech Domka jest znany z tego, że powtarza przy różnych okazjach, że polscy lekarze są za starzy, za dużo pracują i potrzeba nam jeszcze 50 tys.nowych lekarzy w Polsce (co nie powinno rozbić  budżetu ochrony zdrowia…? )
Wizja starzejacego się personelu medycznego jest nieraz powtarzana na kongresach przez polskich działaczy lekarskich jak mantra.. Czy słusznie?!
Kiedyś na początku XX wieku eksperci w Paryżu ubolewali nad niedostateczną ilością koni pociągowych w komunikacji publicznej… bo mialo to grozić zapaścią w transporcie.
Podczas rządów Edwarda Gierka w Polsce w latach 70. XX wieku martwiono się o brak chętnych mlodych ludzi do pracy w górnictwie…J

Wg niego:

NRL przyczyniła się poważnie do sfinansowania X Kongresu Polonii Medycznej i III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich.
Zaznajamial się organizacyjnie z finansowaniem poprzednich zjazdów i chęcią integracji Polonii Medycznej z polską medycyną.
Kiedyś może sprawy finansowe będzie można pominąć, ale teraz wszyscy panelisci o tym mówią. Więc on też uważa, że to ważna sprawa
Pieniądze zawsze trudno zorganizować. Lepiej trzeba poznać chęci i aspiracje polskich lekarzy wschodnich. Jakiej pomocy potrzebują?

Wnioski :

Może trzeba znaleźć zmianę formuły Kongresu.?
Może to błąd, że są interdyscyplinarne.?
Może więcej dodać emocji, historii, analizy porównawczej.?

W izbach lekarskich są różne koncepcje modernizacji i modyfikacji Kongresu.

W  imieniu prezesa NRL Andrzeja Matei i własnym popiera  kongres, ale trzeba poprawić czyli zmienić jego formułę , bo Kongres Polonii Medycznej „upadnie śmiercią naturalną.”..

Formuła Stowarzyszenia/fundacji byłaby dobra dla Kongresu Polonii Medycznej.

– Dr Maciej Adamkiewicz
firma farmaceutyczna” Adamed” k/Warszawy.

Komentarz notujacego: Wydaje się, że kapitał firmy jest tylko polskiego pochodzenia. W składzie majątku firmy znajduje się m.in luksusowy hotel Narvil  Conference and Spa (4 stars) w Serocku pod Warszawą…

Byznesmen i chirurg (22 miejsce wśród najbogatszych Polaków).
Lubi dotować edukację lekarską w formie finansowania szkoleń kongresowych.
Robi to sympatycznie i konsekwentnie w swojej działalności byznesowej…

Czy udział w Kongresie jest wyrazem jego osobistego poparcia zapytała go moderator dr K. Król?

Odpowiedź :

Postęp technologiczny, zdrowie publiczne i ekologia to tematy, które bardzo przybrały na znaczeniu w ostatnim czasie dlatego zainteresował się tematem wiodącym Kongresu.

Jak pomóc Polonii Medycznej i Izbom lekarskim w organizacji następnych kongresów to już trzeba na roboczo przedyskutować. 

(Odpowiedź jednako polityczna co technokratyczna …i skromna sympatycznie.Sz.L.).

 

Komentarz notujacego: Jako byznesmen dr Maciej Adamkiewicz nie ustosunkował się do propozycji nowej formuły Kongresu wysuwanej przez kilku panelistów, bo wie, że za każdy pomysł, projekt przyjęty do realizacji ktoś musi zapłacić…

W przypadku przejścia Federacji POM na formułę stowarzyszenia, czy fundacji trzeba przyjąć też na siebie obowiązki. Te są wobec Skarbu Państwa (obowiązek sprawozdawczości i poddania się kontrolom ) i wszelkich innych obowiązków nakladanych na podmioty gospodarcze. W praktyce trzeba powołać etatowy zarząd z prezesem, sekretarką, księgową, prawnikiem, sprzątaczką..Naprawić fotel prezesa lub rynnę… Mieć stały budżet na utrzymanie i delegacje służbowe zarządu. . i to wszystko pokryć ze składek członkowskich?  Czy z prywatnej kasy aktywnych czlonków Polonii Medycznej ? Wprawdzie polskich lekarzy pracujących za granicą jest ok 30 tys. to jednak ściągnięcie składek od nich to duży problem… A w praktyce ściągalność zobowiązań składkowych jest słaba… Dość lekkomyslne zewnętrzne doradztwo i ewentualny wybór formuły stowarzyszenia /fundacji może mieć też drugie dno, jeśli przez dotacje chce się jakąś organizację podporządkować…,znacjonalizować lub uizbowićczęsciowo…Samo zycie…

Stąd zapewne dr Maciej Adamkiewicz zawahal się w entuzjazmie do nowej formuły…
Ważne jest jednak to też,  co panelista nie powiedział…a to dalo się zauwazyc uczestnikom sesji …J)

Dyskusja  rozszerzyla się o uczestników spoza grona panelowego:

– Prof. dr med Jerzy WoyWojciechowski,
były wieloletni (1987-2015) prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Podziękował za zaproszenie. Prawie 30 lat(1991) temu, profesor uczestniczył aktywnie w organizacji pierwszych zjazdów Polonii Medycznej .
Był jednym z twórców tego projektu. Wtedy to były zalążki organizacyjne….
Dziękując jeszcze raz za zaproszenie zjazdowe profesor zaproponował nową nazwę Kongresu Polonii Medycznej w brzmieniu : „Swiatowy Kongres Polskich Lekarzy” .
To propozycja nowego tytułu Kongresu do rozważenia przez organizatorów.

 

Podsumowania :

– Dr Kornelia Król :
Celem sesji było, co zrobić, aby nowe kongresy były lepsze.?

Przypomniała rolę Fundacji Kościuszkowskiej w Chicago związaną z pomocą edukacyjną lekarzom polskim.

– Dr Bogdan Miłek,
nowy prezes Federacji POM, lekarz rodzinny z Niemiec.
Podziękował wszystkim za wybór i za ten jeden głos, który zdecydował o jego wygranej.
Zaprezentował personalny skład nowego zarządu Federacji. Jaki jest cel nowego Zarządu?

Bogdan Miłek podkreślił, że doświadczenie organizacyjne nabywał u Marka Rudnickiego i Janusza Kasiny. To decyduje, że nowy Zarząd będzie zarządem kontynuacji.

Nazwa Federacji jest ugruntowana i  nie będzie jej zmiany.
A jeśli nawet tak,  to po długich analizach i negocjacjach..Tak samo dotyczy to nowej formuły Federacji gdzie trzeba  zachować dużą ostrożność.
Federacja daje nie tylko brandingowy slogan, ale przez swój potencjał wnosi duży wkład społeczny w życie polonijne. To ze strony Federacji powinno być odpowiednio dyskontowane…
Do kontynuacji bieżącej dyskusji programowej  zapraszał wszystkich zainteresowanych poprzez nadsyłanie ankiet kontaktowych. To posłuży lepiej do wymiany informacji organizacyjnych.

Profesor dr. med. Ewa Radwańska,
endokrynolog ginekologiczny z Chicago, po studiach na AM w Warszawie

Pochwalila  poziom naukowy Kongresu  i poziom polskiej medycyny oraz organizatora dr Romana Budzińskiego.
Gdański Kongres Polonii Medycznej wg niej jest wielkim sukcesem.

– Prof. dr med. Marek Rudnicki,

Co ważne jest przy finansowaniu Kongresu?
Czy jest możliwa pomoc ze strony byznesu?

Zwracając się do prezesa firmy Adamed Macieja Adamkiewicza powiedział, że cały czas byznes szuka dróg do promocji m. in swoich produktów.
Jeśli firma wysyła lekarza np do N. Yorku na kongres poświęcony nietrzymaniu moczu z celem promocji jednego leku to podlega to wielorakiej ocenie, nie tylko medycznej.To, że na obecnym kongresie  było mało  firm farmaceutycznych to oddzielny temat.
Lekarzom w USA jest wiele zabronione w kontaktach z firmami farmaceutycznymi.

Dr  Stan Zemankiewicz,
ortopeda z Florydy

W USA jest dużo polskich lekarzy na południu amerykańskim którzy nie wiedzą jak dostać się na Zjazd w Polsce. Potrzeba więcej informacji dla nich.

Kornelia Król: Będzie kontynuacja strony internetowej  Federacji przez webmastera dr Piotra Konopkę z Paryża. 

– Dr Józef Mazurek,
ginekolog, były prezes PAMS w Chicago

Cieszy się, że rozwijają się zjazdy polonijne. Ważne, aby był kontakt ze Wschodem. Pamięta dobrze swoje osobiste kontakty ze Wschodem.

Dr z Teksasu, (nazwisko i imię iniewyraźnie zanotowane) 

Pochwalił pewnego lekarza kardiologa, który mógłby indywidualnie finansować sesje kongresowe , ale potrzeba tylko nazwać imiennie jej fundatora, bo fundator nie chce być anonimowy.Dobry pomysł marketingowy.
Obdarowywany powinien dązyć do sponsoringu jawnego.

Dr Bogdan Miłek ad vocem do dr Stana Zemankiewicza:

Przepływ Informacji wewnatrz Fedreracji jest dobry, bo na narty kilkudniowe, organizowane corocznie przez Polonię Niemiecką przyjeżdża do Niemiec nawet 4 lekarzy z Australii. Dobrze poinformowani?

– Prof. dr med. Marek Rudnicki zaprosil na konferencję do Chicago….

Na Kamczatce mieszka i pracuje 10 polskich lekarzy. Trzeba ich też zaprosić.

– dr Regina Werczynska (Wilno)

Zaprosila wszystkie osoby na konferencję z okazji 30 – lecie  Polskiego Stowarzyszenia Medycznego do Wilna we wrześniu 2020r. .

Podziekowala też Szymonowi Lejkowskiemu za pomoc przy wczesniejszym Kongresie Polonii Medycznej  w Toruniu, co jej bardzo pomogło jak otrzymanie przyslowiowej  wędki przy łowieniu ryb…

Sesję podsumowała krótko moderator, dr Kornelia Król z Chicago oraz podziękowala szczególnie ustępującemu prezesowi Zarządu Federacji dr Januszowi Kasina oraz wszystkim osobom z którymi współpracowała.

– Dr Janusz Kasina, ustępujący prezes Zarządu Federacji też podziękowal wszystkim za współpracę na zakończenie sesji.

Notatkę sporządził uczestnik sesji i Kongresu
Dr Szymek Lejkowski.