Doniesienia

warszawa18

29 lipca, 2018

Dr Bogdan Miłek, delegat PTM w Niemczech i Dr Krzysztof KLIMCZAK, delegat AMOPF-u,  reprezentowali Federację na V-ym Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Obydwa zaproszenia zostały uzyskane w wyniku interwencji indywidualnej. Nasza Federacja nie otrzymała zaproszenia do udziału w Zjezdzie !!

Sprawozdanie z V-ego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy
Warszawa, 20-23 wrzesień 2018

V-y Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy odbył się w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie, w roku jubileuszowym stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami zjazdu były:
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie „Wspolnota Polska”
oraz
Rada Polonii Świata
Udzial w zjezdzie wzięło około 600 przedstawicieli Polonii z 44 krajów, wg.pani Zenony Bańkowskiej koordynatora zjazdu.
Uroczysta inauguracja zjazdu przez marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego odbyła się w sali plenarnej sejmu RP
Przewodniczącego komitetu honorowego zjazdu: stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentował prezes Dariusz Piotr Bonisławski, a Radę Polonii Świata jej przewodnicząca p.Teresa Berezowski.
Uczestnicy zjazdu zostali przydzieleni w zależnosci od kompetencji i zainteresowań do tzw. Światowych Forum Partnerskich :

– forum nauki poza granicami kraju
– forum edukacji polonijnej,
– forum mediów polskich
– forum sportu i turystyki polonijnej
– forum organizacji polonijnych
– forum duszpasterstwa polonijnego

Obrady i dyskusje tematyczne w poszczególnych grupach byly okazją do pogłębienia współpracy instytucji i organizacji polonijnych jak też krajowych w kultywowaniu polskiej nauki, kultury, tradycji, historii, języka i duszpasterstwa.

Uczestnicy zjazdu mieli mozliwość wizyt studyjnych w zależnoscii od forum w :

– Ministerstwie Spraw Zagranicznych
– Ministerstwie Kultury
– Muzeum katyńskim
– Instytucie Pamięci Narodowej
– centrum nauki Kopernik
– centrum komputerowym telewizji polskiej i polskiego radia
– stadionu Legii Warszawa i muzeum sportu
– w sanktuarium w Niepokalanowie.

Koncert galowy „nasza niepodlegla 1918-2018” odbyl sie w Teatrze Wielkim Operze warszawskiej z udziałem wybitnych polskich artystów i z udziałem premiera RP, p. Mateusza Morawieckiego
Koncert poprzedzony był wizyta u pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w pałacu prezydenckim.
Po uroczystej sesji podsumowującej obrady zjazdu w Parlamencie RP, odbyło się przyjęcie w siedzibie stowarzyszenia „Wspolnota Polska” połączone z nadaniem Domowi Polonii imienia prof.Andrzeja Stelmachowskiego. Tablica pamiatkowa została odsłonięta przez marszalka Senatu RP pana Stanislawa Karczewskiego.

Zjazd zakończyla uroczysta msza w intencji Polonii i Polaków zagranica w światyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, celebrowana przez arcybiskupa Metropolitę warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza.

Zjazd, ktorego hasłem bylo „łączy nas niepodległa”, powinien wg. słów Prezydenta RP Andrzeja Dudy „przyczynić się do jednoczenia Polaków na całym Świecie i do wzmacniania pozytywnego obrazu Polonii i zarazem Polski”
Dr. Krzysztof Klimczak
Przedstawiciel
Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (AMOPF)

Pierwsze zdjęcia.

 036 039Zdjęcia z otwarcia zjazdu

024Praca w sekcjach

W trakcie Zjazdu Polonii i Polakow z Zagranicz ma miejsce również :

ŚWIATOWE FORUM NAUKI POLSKIEJ POZA GRANICAMI KRAJU

w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

 Wkład nauki polskiej do nauki światowej w kontekście ponadczasowego dorobku, Odzyskania Niepodległości i współpracy międzynarodowej

Warszawa, 21 września 2018 r., Sala 217 – Senat RP

Cel: Zapoznanie uczestników spotkania z aktualnym stanem wiedzy na temat uniwersalnego i ponadczasowego dorobku polskich naukowców, prowadzących działalność poza granicami Kraju.

Ich problemami i wyzwaniami, a także kwestią udziału polskich badaczy w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, problematyką promocji ich dorobku, wymiany akademickiej i programami zachęcającymi ich do ewentualnego powrotu do kraju.

Sesja I (9.20 – 11.00)

Nauka polska w świecie z perspektywy historycznej

Moderator sesji: dr hab. Hanna Krajewska, Dyrektor Archiwum PAN w Warszawie

9.20 – 9.40     dr Joanna Pyłat, PolskieTowarzystwo Naukowe na Obczyźnie/Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”
Polscy naukowcy nie/humaniści na emigracji i ich dorobek (do roku 1990)
9.40 – 10.00     prof. Rafał Stobiecki, Uniwersytet Łódzki
Humanistyka polska na emigracji (do roku 1990)
10.00 –10.20     dr Evgeny Semenov, Wschodnio-Syberyjski Państwowy Instytut Kultury w Ułan Ude
Republika Buriacja, Federacja Rosyjska
                           Bajkał i Zabajkale w badaniach polskich zesłańców po Powstaniu Styczniowym
10.20 – 10.40   dr Veronika Beliaeva-Saczuk, Centrum Badań Arktycznych i Syberyjskich
Instytutu Socjologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk – RAN, Kunstkamera
Badacze polscy w Rosji – etnograficzne kolekcje zebrane przez polskich naukowców i
podróżników w zbiorach Muzeum Etnografii i Antropologii im. Piotra Wielkiego
10.40 – 11.00   prof. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
                         Straty osobowe i ubytki intelektualne nauki polskiej jako konsekwencje
II Wojny światowej

11.00 – 11.20 Przerwa na kawę

Sesja II (11.20 – 13.00)

Osiągnięcia polskich naukowców i współpraca międzynarodowa

Moderator sesji: dr Joanna Pyłat, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie/Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”

11.20 – 11.40   prof. dr hab. Unislawa Williams, Spelman College, Atlanta – USA
                                   Współpraca naukowa pomiędzy naukowcami z polskimi korzeniami,
a naukowcami z Polski
11.40 – 12.00   prof. dr hab. Tomasz Kaźmierski, Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Polski Uniwersytet na Obczyźnie u progu jubileuszu 80-lecia
12.00 – 12.20    prof. dr hab. Krzysztof Cios, Virginia Commonwealth University/PAU
Polonijni naukowcy a nauka polska – o zwiększaniu współpracy
12.20 – 12.40   prof. dr Tom Urbaniak, The Cape Breton University, Sydney – Nowa Szkocja, Kanada
Nauka przez doświadczenie – wkład Cape Breton University w rozwój
życia polonijnego w Nowej Szkocji, w Kanadzie (studium przypadku)

12.40 – 13.00   mgr Dominika Czerniawska, Uniwersytet Warszawski
Polscy naukowcy zagranicą – prezentacja wyników badań Fundacji Polonium

13.00 – 14.00   Obiad w Ogrodach Senackich

 

Sesja III (14.00 – 15.20)
Współpraca polskich naukowców z zagranicy z krajem i kwestia ewentualnych powrotów do kraju

Moderatorzy: prof. dr hab. Marian Radny, The University of Newcastle Australia, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, dr Joanna Pyłat, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

14.00 – 14.20   prof. dr. hab. Marian Radny, The University of Newcastle Australia, Rada Naczelna

Polonii Australijskiej

                                   Polski naukowiec – obywatel świata, kosmopolita, Pola

14.20 – 14.40   dr Marek Michalewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, Institute for Advanced Computational
Science, Stony Brook University, New York, USA
W 35 lat dookoła Świata – o asymilacji w Australii, USA i Singapurze, i re-asymilacji w Polsce polskiego naukowca
14.40 – 15.00   prof. dr hab. Maciej Wiznerowicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekular w Poznan Kontynuacja prac badawczych na światowym poziomie po powrocie do polski: możliwości i pułapki

15.00 – 15.20  dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Wsparcie międzynarodowej działalności polskich naukowców w ramach programow NAWA

15.20- 15.40   przerwa na kawę

15.40 – 16.20   Debata panelowa z udziałem: dr Veroniki Beliaeva-Saczuk, prof. dr hab. Unisławy Williams, dr Marka Michalewicza, prof. dr Toma Urbaniaka, dr Aleksandra Sielickiego, mgr Dominiki Czerniawskiej, inż. Bogusława Domaszewskiego, Wiesława Waltera Gołębiewskiego, prof. Niny Taylor Terleckiej, prof. dr hab. Macieja Wiznerowicza, dr Zofi Sawickiej – wicedyrektor NAWA i przedstawiciela MNiSW – moderatorzy: prof. dr hab. Marian Radny i dr Joanna Pyłat
16.20 – 17.00   prof. Marian Radny
Podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia forum.
17.30                 kolacja w Ogrodach Senackich

 

Inne posty

Spotkaj lekarzy z całego świata!

Szanowni Państwo, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przygotowuje się do Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej. Polscy medycy z wielu zakątków świata spotkają się, aby uczcić 30-lecie Federacji. Kraków, dawna stolica Polski, miasto pełne historii, kultury i piękna, będzie gospodarzem tego wielkiego i niemającego odpowiednika w świecie wydarzenia. W dniach 12-14 września 2024 roku, zaproszeni goście będą mogli podzielić się swoją wiedzą i podziwiać unikalność Podwawelskiego Grodu,zaliczanego do międzynarodowego dziedzictwa nauki i sztuki. Tematem Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej jest: „Medycyna – wyścig z czasem.” Chcemy spojrzeć w przyszłość, rozważyć obecność futurystycznych technologii i sztucznej inteligencji. Pragniemy dotknąć obszarów medycyny, do których jeszcze nie sięgają nasza myśl i wyobraźnia. Tematyka ta będzie myślą przewodnią wszystkich sesji naukowych. Planowane są ... Spotkaj lekarzy z całego świata!
Placeholder

Zebranie Rady w Dusseldorfie

17 listopada 14:00-17:00 czasu polskiego i niemieckiego, 7:00-10:00 czasu w Chicago oraz 15:00-18:00 czasu litewskiego odbędzie hybrydowe spotkanie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/98182387390?pwd=Q0pXTUxvdzBXNHc1aEFoOWU0VytJdz09 Meeting-ID: 981 8238 7390Passcode: 420563 Do zobaczenia, Prezes i Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych