Doniesienia

ZLP

11 stycznia, 2021

Prezes ZLP w Chicago, Dr Piotr Brukasz, donosi :

Związek Lekarzy Polskich w Chicago został uhonorowany wielkim wyróżnieniem.

Dziennik Związkowy, najdłużej wydawana gazeta codzienna poza granicami Polski, nadał coroczny tytuł Człowieka Roku, w tym przypadku Organizacji Roku 2020, Związkowi Lekarzy Polskich w Chicago.

Tytuł Człowieka Roku jest nadawany wybitnym postaciom i przedstawicielom Polonii od wielu lat. Tym razem chciano zaakcentować wkład środowiska medycznego w walce, oświacie i rozpowszechnianiu informacji o pandemii COVID19. Doceniono także wieloletnią działalność charytatywną, stypendialną i społeczną Związku Lekarzy Polskich w Stanach Zjednoczonych, jak także poza ich granicami.

Związek Lekarzy Polskich w Chicago wyraża szczere podziękowania Dziennikowi Związkowemu za tak wielkie wyróżnienie.
Linki do poszczególnych artykułów, jakie ukazały się w noworocznym wydaniu Dziennika Związkowego są poniżej.

List od Alicji Otap – Redaktor Naczelnej: Związek Lekarzy Polskich w Chicago z tytułem Człowieka Roku 2020 „Dziennika Związkowego”! Gratulujemy!

https://dziennikzwiazkowy.com/czlowiek-roku/zwiazek-lekarzy-polskich-w-chicago-z-tytulem-czlowieka-roku-2020-dziennika-zwiazkowego-gratulujemy/

Historia PAMS: CZŁOWIEK ROKU 2020. Związek Lekarzy Polskich w pigułce

https://dziennikzwiazkowy.com/czlowiek-roku/zwiazek-lekarzy-polskich-w-pigulce/

Wywiad: CZŁOWIEK ROKU 2020. Prezes ZLP: Każdy może zostać lekarzem…

https://dziennikzwiazkowy.com/czlowiek-roku/czlowiek-roku-2020-prezes-zlp-kazdy-moze-zostac-lekarzem/

Wywiad z Junior Board: CZŁOWIEK ROKU 2020. Junior PAMS: Łączy nas polskość

https://dziennikzwiazkowy.com/czlowiek-roku/czlowiek-roku-2020-junior-pams-laczy-nas-polskosc/