Doniesienia

30 lat

20 marca, 2020

30 lat Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji
(
Association des Médecins d’Origine Polonaise de France – AMOPF)

Piotr Konopka

 

AMOPF (Association des Médecins d’Origine Polonaise de France) powstał w pamiętnym roku 1989, gdy waliły się w Europie jak domek z kart kolejne rządy komunistyczne. Mur berliński stał wprawdzie jeszcze nienaruszony, ale powiew odnowy i wolności wydawał się nieodwracalny.

Poruszenie w środowisku Polaków we Francji było niezwykle żywe. We wszystkich grupach zawodowych powstawały stowarzyszenia; istniała potrzeba dialogu z odradzającą się ojczyzną.

Lekarze pochodzenia polskiego stanęli również na wysokości zadania. Mieli z kogo czerpać przykład.

Przede wszystkim z ich słynnych przodków, emigrantów z XIX-go wieku, którzy po powstaniu w 1830 r. krwawo stłumionym przez okupanta rosyjskiego, utworzyli we Francji, w 1858 roku, Towarzystwo Paryskie Lekarzy Polskich (TPLP).

Nazwiska lekarzy : Adam Raciborski, Seweryn i Ksawery Gałęzowski lub Adrian Baraniecki, kierujących stowarzyszeniem, były szczególnie znane wśród lekarzy pracujących w Polsce pod zaborem rosyjskim lub pruskim. Dzięki paryskiemu stowarzyszeniu mogli oni publikować swoje prace, jak również brać udział w międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Dzięki TPLP nauka i medycyna polska istniały, mimo że Polska została skreślona z mapy świata.

Następne polskie stowarzyszenie medyczne zostało utworzone w dramatycznym dla Polski momencie ogłoszenia stanu wojennego przez generała-dyktatora W.Jaruzelskiego, w grudniu 1981r

image002Ambassade de Pologne 13/12/1981Manifestacje 13/12/1981 na Placu Inwalidów i przed wejściem do Ambasady Polskiej w Paryżu

Około 30.000 Polaków zostało brutalnie zablokowanych w Paryżu bez możliwości powrotu do kraju. Wiele osób bez środków do życia „wegetowało” w tym czasie w Paryżu w bardzo trudnych warunkach. Potrzebowali oni pilnie pomocy lekarskiej.

Powstało Polskie Centrum Medyczne (Centre Medical Polonais) utworzone przez wyżej podpisanego w którym pracowało przez kilka lat około 20-tu lekarzy francuskich polskojęzycznych, z pośród których wielu stało się kilka lat później członkami AMOPF-u. Dzięki skutecznej pomocy ówczesnego prezydenta Paryża, Jacques Chirac’a, powstały dwie przychodnie – medyczna i stomatologiczna.image006

Przychodnie te, jak również współpracujące z nimi laboratoria, gabinety radiologiczne, kliniki chirurgiczne, oddziały położnicze, działały bardzo aktywnie przez dwa lata i w sposób mniej intensywny jeszcze przez następny rok. Cała ta akcja na rzecz polskich chorych była oczywiście całkowicie bezpłatna.

Association des Médecins d’Origine Polonaise de France – AMOPF od początku swojego isntienia składa się z osób polskiego pochodzenia, niekoniecznie urodzonych w Polsce.

Wielu z naszych członków urodziło sie we Francji, kilku jest z drugiego lub trzeciego pokolenia, a jeden z naszych kolegów jest z piątego pokolenia Polaków we Francji.

Zebranie założycielskie AMOPF-u miało miejsce w październiku 1989 r. w jednym z gabinetów lekarskich w Paryżu. Został powołany tymczasowy zarząd stowarzyszenia i jego prezesem został wybrany, Dr Andrzej Topilko. „Narodziny” stowarzyszenia zostały opublikowane w francuskim dzienniku ustaw z dnia 13/12/89. Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się w kwietniu 1990 r.w historycznych pomieszczeniach Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Cel działalności obydwu historycznych stowarzyszeń był prosty : niesienie pomocy lekarzom w okupowanej Polsce przez naszych kolegów w XIX-ym wieku i pomoc polskim chorym w dramatycznej sytuacji we Francji w przypadku CMP w 1981 r.

Cele statutowe AMOPF-u były trudniejsze do sprecyzowania i ulegały licznym modyfikacjom. Organizowanie i ułatwianie współpracy medycznej i naukowej między Francjæ i Polską stało się ważnym celem działalności AMOPF-u. Ponadto AMOPF zrzesza swych członków w celu wzajemnego poznania się na płaszczyźnie towarzyskiej, kulturalnej i zawodowej. Szkolenie zawodowe jest jednym z wazniejszych celów stowarzyszenia i AMOPF organizuje liczne konferencje szkolenia podyplomowego i wykłady na wysokim poziomie naukowym.

Celem naszej działalności jest również rozpowszechniania frankofonii w Polsce. Dzięki naszej „długofalowej polityce” doskonalenia zawodowego we Francji, młodzi polscy lekarze uczyli się języka francuskiego w sposób intensywny w perspektywie przyszłego stażu zawodowego we Francji. W ten sposób udało nam się stworzyć prawdziwe zalążki frankofonii w wielu polskich ośrodkach uniwersyteckich (Gdańsk, Łódź, Warszawa).

Nie wszyscy nasi członkowie władają biegle językiem polskim, niektórzy z trudnością, niektórzy wcale. Stąd język francuski jest dla naszego stowarzyszenia językiem oficjalnym (publikacje, konferencje, zebrania), natomiast wszyscy używamy (nawet ci, którzy mają trudności) języka polskiego w częściach nieoficjalnych naszych spotkań (koktaile, bale, spotkania w restauracjach).

AMOPF od początku zdecydował się być „pomostem” między społeczeństwem francuskim i polskim. Polityka ta pozwoliła nam dać się lepiej poznać francuskim władzom oficjalnym i zawodowym jak też przyciągnąć do stowarzyszenia lekarzy, których polskie pochodzenie było bardziej odległe.

Stowarzyszenie wzbudziło od razu duże zainteresowanie wsrod Polonii medycznej i liczba naszych członków w latach 90-tych oscylowała wokól 150 osób. Z upływem lat jest nas coraz mniej; aktualnie od kilku lat, jest nas około 80-100 osób, które biorą udział w sposób stały lub sporadyczny w działalności stowarzyszenia. Extrasystole nasz biuletyn wewnętrzny jest rozsyłany do 120 osób, a La Lettre de l’AMOPF, wydawnictwo okolicznościowe, do 250 osób. W naszych spotkaniach, ktore odbywaja się praktycznie co miesiąc, uczestniczy od 20 do 50-u osób.

AMOPF skupia ludzi o różnych poglądach politycznych, filozoficznych czy religijnych. Łączą nas nasze więzi z Polską i wspólnie wykonywany zawód.

Jesteśmy całkowicie niezależni nie otrzymując żadnych subwencji ani państwowych ani miejskich. Nasze zasoby finansowe pochodzą ze składek członkowskich jak też z niewielkich zysków jakie nam przynosi organizacja niektórych imprez (bale, niektóre spotkania).

AMOPF w ciągu tych 30-ciu lat realizuje aktywnie swoje cele statutowe. Wymienianie wszystkich, rozlicznych, aspektów naszej działalności byłoby zbyt kłopotliwe.

Można je podzielic na trzy główne formy działania :

działalność wewnętrzna AMOPF-u, dotycząca naszych własnych członków i sympatyków

wspólpraca z Polską i działalność na szczeblu międzynarodowym

akcje wyjątkowe, podyktowane okolicznościami

Działalność wewnętrzna AMOPF-u

Staramy się organizować co najmniej jedno spotkanie członkowskie miesięcznie.

Spotkania te mają bardzo różnorodny charakter. Spotkania zawodowe (konferencje naukowe lub wykłady) powierzamy najczęściej członkom stowarzyszenia, które zrzesza w swych szeregach wielu znanych naukowców, jak również renomowanych lekarzy. Na niektóre spotkania zapraszamy również naukowców francuskich lub polskich nie mających bezpośredniego związku z naszym stowarzyszeniem. Konferencji o charakterze zawodowym.odbywajæ się 2 – 3 razy w roku.

image020

Większość naszych spotkań ma jednak charakter kulturalny lub towarzyski. Natura tych spotkañ jest niezwykle różnorodna. Na ważnym miejscu tej działalności znajduje się turystyka. AMOPF bardzo dużo podróżuje po Francji jak i poza jej granicami. Praktycznie raz do roku organizujemy kilkodniowy wyjazd turystyczny w ktorym uczestniczy przeważnie 15 do 30 osób.


AMOPF w Rzymie – 2005

image010AMOPF w Berlinie przed nowoczesnym dworcem centralnym (2007)

image012AMOPF w Edynbourgu ; pomnik Generała Stanisława Maczka – 2019

Niektóre z naszych spotkañ mają charakter kulturalny: organizujemy co najmniej raz w roku recital muzyczny oraz od czasu do czasu wieczory poetyckie lub literackie. Nie zapominamy również o przyjemościach kulinarnych i kilka razy w roku spotykamy się w restauracjach przy suto zastawionych stołach.

Od 1994 roku AMOPF organizuje również coroczny bal lub wieczór taneczny karnawałowy, który cieszy się wielką popularnością w środowisku Polaków we Francji.

Uroczyste bale z okazji 20-to i 25-ciolecia AMOPF-u, które miały miejsce w historycznych salonach Hôtel de Monaco, siedzibie Ambasady Polskiej w Paryżu, zostawiły niezapomniane ślady w pamięci uczestników.

image014

Bal AMOPF 2016 à l'AmbassadeBale AMOPF-u w polskiej ambasadzie w Paryżu (2009 i 2016)

Część naszych spotkań ma charakter oficjalny. Przede wszystkim dotyczy to walnych zgromadzeń, które odbywają się raz do roku (od 25-ciu lat w grudniu) w atmosferze bardzo uroczystej, z udziałem wielu członków, ich rodzin i zaproszonych gości.

Koncert muzyki klasycznej, lub wspólnie spiewane kolędy i smakowity bufet pozwalają na zakończenie tego dorocznego spotkania w przyjacielskiej i sympatycznej atmosferze.

Assemblée Générale 2006Walne Zgromadzenia AMOPF-u (2006)

 Wraz z upływem lat, charakter naszych spotkań powoli się zmienia. 30 lat to długi okres, stowarzyszenie “się starzeje“ i kilku naszych wybitnych członków juz nas opuściło, a wielu przeszlo na emeryture. Mamy więcej spotkań towarzyskich, a nieco mniej zebrań o charakterze zawodowym. Z wyjazdów turystyczny korzysta mniejsza liczba osób. Kontakty z Polska stały się od lat niezwykle proste i napływ nowych, młodszych członków do stowarzyszenia, mimo że ciągle istnieje, jest ograniczony.

Współpraca z Polską i działalność na szczeblu międzynarodowym

Ta forma działalności AMOPF-u dotyczy współpracy z Polską i z innymi stowarzyszeniami lekarzy pochodzenia polskiego na świecie. Działalność dotycząca wspólpracy z Polską przyjęła różnorodne formy.

Dzięki naszył kontaktom z naukowcami francuskimi i z niektórymi ośrodkami medycznymi w Polsce już od 1990 r. udało nam się uruchomić w kilku polskich miastach ośrodki naukowe wysoce wyspecjalizowane (diagnostyka cukrzycy u dzieci w Łodzi, przeszczepy wątroby w Warszawie, przeszczepy szpiku u dzieci w Gdańsku). Liczni polscy stypendyści szkolili się w tych dziedzinach w najlepszych placówkach we Francji.

Kształcenie młodych polskich lekarzy stanowiło główną formę naszej działalności przez pierwsze 15 lat naszego istnienia. Największymi funduszami dysponowalismy w latach 1990-2000 dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „Le Pont Neuf”, którego prezesem była Bernadette Chirac, małżonka ówczesnego prezydenta Paryża a później prezydenta Francji.

Dzięki tej współpracy mogliśmy sprowadzić na stypendia, organizowane całkowicie przez nasze stowarzyszenie, ponad 160-ciu młodych lekarzy.

image022Staże zawodowe AMOPF-u

Były to staże od 1 do 6-ciu miesięcy. Staże na 1 lub 2 miesiące były przeznaczone dla studentów z ostatniego roku medycyny, lub dla “świeżo“ dyplomowanych lekarzy. Staże dłuższe (3 i 6 miesięcy) dotyczyły specjalistów (poniżej 40 roku życia), którzy chcieli dodatkowo specjalizować się w wąskiej dziedzinie (np przeszczepy szpiku kostnego, przeszczepy wątroby, kardiologia i radiologia inwazyjna itp).

AMOPF umożliwił również kilku polskim anastezjologom i psychiatrom roczne staże zawodowe, finansowane przez dyrekcję szpitali paryskich (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris).

image024Stypendyści AMOPF-u na merostwie Paryża (1991) – pierwsza z lewej p.Bernadette Chirac

image026Stypendyści AMOPF-u w Instytucie Pasteur’a (1994)

Boursiers au Palais de l'Elysée 1997Stypendyści AMOPF-u w Pałacu Elizejskim (1997)

Akcje stypendialne powoli wygasły z dwóch powodów:

– Polska będąc obecnie w Unii Europejskiej i posiadając walutę wymienialną, Francja nie uważa już za potrzebne przyznawanie specjalnych funduszy na ten cel.

– zainteresowanie w Polsce wyjazdami na szkolenie do Francji znacznie zmalało, głównie z powodu małej ilości lekarzy w Polsce władających sprawnie językiem francuskim.

Aktualnie, wobec tych paradoksalnych trudności w uzyskaniu funduszy na cele stypendialne dla krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, AMOPF zajmuje się raczej organizacją tych staży w sensie zawodowym (znalezienie odpowiednich oddzialów szpitalnych lub naukowych, ułatwienie kontaktów przyszłym stypendystom). Pomagamy również nielicznym polskim lekarzom, którzy wyrażają chęć pracy we Francji.

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych została oficjalnie utworzona w Londynie w marcu 1994 roku. AMOPF wraz z trzema innymi stowarzyszeniami był jednym z założycieli tej federacji. Federacja ta nie przestaje się rozwijać i skupia obecnie 18 stowarzyszeñ z 9-ciu krajów, organizuje spotkania i podróże, wymianę informacji, posiada własną witrynę internetową i ułatwia kontakty zawodowe jak też towarzyskie.

Przede wszystkim jednak, Federacja organizuje w Polsce co 3 lata międzynarodowy Kongres Polonii Medycznej.

image030Otwarcie IX-ego Kongresu w Teatrze Narodowym w Warszawie (2016)

image031Wykład inauguracyjny w Fiharmonii Bałtyckiej – X-y Kongres Polonii Medycznej – Gdańsk, 2019

Kongresy te cieszą się coraz wiekszym zainteresowaniem i w ostatnim X-ym kongresie w 2019 r. w Gdańsku brało udział ponad 850 lekarzy polskich i polskojęzycznych z kilkunastu krajów (od Gruzji, Kazakstanu, Australii do Kanady, USA). Szczegóły dotyczące tych pasjonujących kongresów można znaleźć na domenie internetowej Federacji (http://poloniamed.org).

Akcje wyjątkowe

AMOPF zorganizował kilka akcji wyjątkowych, które zapisały się w historii stowarzyszenia :

– W październiku 1996 r., z okazji zjazdu zarządu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, w Paryżu, AMOPF zorganizował międzynarodową konferencję na temat Zdrowie publiczne w Polsce. Z okazji tego pasjonującego spotkania przybyło wtedy do Paryża około 200 lekarzy polskiego pochodzenia z 17-tu krajów, w tym kilku ministrów i profesorów medycyny.

Conférence 1996 - AmbassadeKonferencja: “Zdrowie publiczne w Polsce“ Paryż, 1996 ; prowadząca obrady Dr Ewa Teslar (wiceprezes AMOPF-u), obok Ewy, Dr Marian Miśkiewicz (były polski Minister Zdrowia 1991-92).

– W lipcu 1997r., miała miejsce w Polsce nieznana dotąd w historii, ze względu na swoje rozmiary, powódź. Około 18% powierzchni kraju znalazło się pod wodą przez prawie 4-y tygodnie. AMOPF zmobilizował się bardzo szybko i mimo okresu wakacyjnego udało nam się w krótkim czasie, udzielić skutecznej pomocy ofiarom powodzi w Polsce. Przekazaliśmy 34.000 franków, pochodzących z naszej indywidualnej zbiórki wsród społeczeństwa francuskiego, na rzecz Fundacji dla Polski w Warszawie, 100.000 franków, pochodzæcych z daru francuskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, dla Akademii Medycznej we Wrocławiu na renowację uszkodzonej przez powódź biblioteki oraz 3.000 franków z własnych zasobów AMOPF-u na fundusz pomocy indywidualnej dla naszych polskich kolegów z Wrocławia, ofiar powodzi. Wysłaliśmy poza tym do Polski różne dary materialne (leki, bielizna, żywność dla dzieci).

– W październiku 1999, z okazji 10-ciolecia AMOPF-u zorganizowaliśmy konferencja międzynarodowa :” Reforma polskiego systemu zdrowia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej“. Udział w tej konferencji wzięło ponad 200 osób z 18 krajów w tym 5-ciu ministrów i wiceministrów z Polski, jak tez wiele osobistości francuskich ze srodowiska uniwersyteckiego i ministerialnego.

Conférence 1999, AmbassadeKonferencja: „Reforma polskiego systemu zdrowia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejParyż, 1999 ; prowadzący obrady (pierwszy z lewej) Dr Marc Danzon, dyrektor strefy europejskiej Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie.

– W latach 2000-2003, AMOPF zorganizował ważną akcję humanitarną ofiarowując Polsce i Białorusi aparature radiologiczną i aparaturę dotyczącą informatyki (komputery, drukarki, modemy). Nasze koleżanki, które były prezesami AMOPF-u w tych latach (Dr Ewa Teslar i Dr Eliza Lipinska) osobiście kilkakrotnie uczestniczyły w transporcie tej cennej aparatury.

– W latach 2002-2005, AMOPF, głównie z inicjatywy nieżyjacej już Dr Ewy Teslar, wziął aktywny udział w przygotowaniu programu szkoleniowego lekarzy rodzinnych w Polsce. Program ten, opracowany i zrealizowany wraz z Kolegium Medycyny Rodzinnej w Polsce i kilku innymi stowarzyszeniami medycznymi, zostal sfinansowany przez Unię Europejska w ramach programu Leonardo da Vinci. Opracowano zarowno podręczniki dla wykładowców i studentów, jak również liczne moduły terapeutyczne (CD, testy werifikacyjne itd).

Programme Leonardo da Vinci 2002-2005image042image038

Niektóre opracowania programu szkolenia lekarzy rodzinnych w Polsce  : podręczniki dla studentów i profesorów, moduły terapeutyczne (2002-2005).

– W marcu 2006 r., z okazji 25 rocznicy stanu wojennego w 1981r., AMOPF zorganizował uroczyste spotkanie stowarzyszeń francuskich, które przez te 25 lat pomagaly Polsce i Polakom w dziedzinie medycznej. Pomoc ta miała rozliczne formy: wysyłka leków i wyposażeń szpitalnych, sprowadzanie pacjentów na leczenie i operacje do Francji, pomoc finansowa, szkolenie lekarzy we Francji i w Polsce itd. W spotkaniu zorganizowanym w polskiej Ambasadzie w Paryżu, z inicjatywy ambasadora Jana Tombińskiego, wziął udział polski Minister Zdrowia, Profesor Zbigniew Religa jak też przedstwiciele licznych stowarzyszeń polsko-francuskich.

Korzystajac z tej okazji AMOPF zorganizował w ambasadzie wystawę plakatów z lat 1981/82, ktore ukazały się we Francji w momencie ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.

Soirée "25 ans d'aide à la Pologne" AmbassadeKonferencja :“ 25 lat pomocy medycznej dla Polski “– Ambasada Polska w Paryzu, 2006

Soirée "25 ans d'aide à la Pologne" AmbassadeKonferencja :“ 25 lat pomocy medycznej dla Polski“. Od lewej : P.Konopka (Prezes AMOPF-u), J.Tombiński (Ambasador RP w Paryżu), Prof.Z.Religa (Minister Zdrowia)

– We wrześniu 2016 r., AMOPF zorganizował polsko-francuską konferencję naukową poswięconą diagnostyce i leczeniu najczęstszych nowotworów (piersi i szyjki macicy u kobiet, prostaty u meżczyzn). Konferencja odbyła sie w Ambasadzie polskiej w Paryżu przy udziale około 150-ciu lekarzy poskich i francuskich, jak tez licznych autorytetów uniwersyteckich z obu krajów.

image048Diagnostyka i leczenie najczęstszych nowotworów – Paryż, 2016

Stowarzyszenie współpracuje w sposób permanentny z placówkami polskimi we Francji. Paryska stacja Polskiej Akademii Nauk gości nas od lat w swojej siedzibie, gdzie organizujemy nasze regularne spotkania.

Ambasada Polska w Paryżu otwiera swoje wspaniałe historyczne salony na nasze konferencje naukowe i w sposób wyjątkowy na nasze bale. Jesteśmy często konsultowani przez Ambasadę w sprawach dotyczących problemów medycznych. Opracowujemy i uaktulniamy regularnie listę lekarzy polskojęzycznych we Francji dostępną na domenie polskiego konsulatu.

W zasłużonej Bibliotece Polskiej w Paryżu organizujemy część naszych regularnych spotkań i tamże deponujemy archiwa stowarzyszenia.

Współpracujemy również od wielu lat w sposób stały z zasłużonym, 100-letnim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich we Francji, jak też z węgierskim stowarzyszeniem Alcyon (Klub Węgrów na Obczyźnie). Organizujemy z tymi stowarzyszeniami wspólne konferencje, bale, jak też kilkakrotnie spotkania kulturalno-naukowe polsko-węgierskie.

W ciągu tych 30-ciu lat “ranga“ AMOPF-u wsród Polonii we Francji, jak też wsród społeczenstwa francuskiego nie przestała wzrastać. Staliśmy się poważanymi „rozmówcami” zarówno dla władz francuskich jak i polskich.

Konsultujæ się z nami często francuscy naukowcy i pracownicy uniwersyteccy w sprawach dotyczących problemów związanych ze współpracą z Polską w zakresie medycyny lub dotyczących konferencji naukowych.

Pomagamy polskim lekarzom lub naukowcom, którzy pragną doskonalić się zawodowo we Francji. Znajdujemy im miejsca na staże zawodowe na oddziałach stanowiących awangardę w danej dziedzinie we Francji.

Po upływie 30 lat nieprzerwanej działalności, będąc stowarzyszeniem poważnym i posiadającym „zdrowe” struktury, zyskaliśmy zaufanie i szacunek opinii publicznej zarówno w Polsce jak i we Francji. Mogę tylko wyrazić życzenie aby stowarzyszenie było zawsze godne tego zaufania.

Władze AMOPF-u są wybierane co 3 lata w tajnym głosowaniu, oddzielnym na stanowisko prezesa i na członków zarządu. AMOPF miał dwie koleżanki piastujące funkcję prezesa : Dr Ewa Teslar (2000-2002) i Dr Eliza Lipinska (2002-2003) oraz trzech prezesów : Dr Andrzej Topiłko (1989-1992), Dr Piotr Konopka (1993-1999 i 2003-2012), Dr Mathias Lipski (od 2013, aktualny prezes).

E.Teslar, E.LipinskaPrezesi AMOPF-u (od lewej) : Dr Ewa Teslar, Dr Eliza Lipinska

image051

image054Prezesi AMOPF-u (powyzej, od lewej) : Dr Piotr Konopka,
Dr Andrzej Topilko, (ponizej) Dr Mathias Lipski

23 członków AMOPF-u było wybieranych do zarządu stowarzyszenia w ciągu 30-u lat. AMOPF posiada 20-u członków honorowych i dwóch prezesów honorowych (E.Teslar, P.Konopka).

Paryż, marzec 2020

Inne posty

Spotkaj lekarzy z całego świata!

Szanowni Państwo, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przygotowuje się do Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej. Polscy medycy z wielu zakątków świata spotkają się, aby uczcić 30-lecie Federacji. Kraków, dawna stolica Polski, miasto pełne historii, kultury i piękna, będzie gospodarzem tego wielkiego i niemającego odpowiednika w świecie wydarzenia. W dniach 12-14 września 2024 roku, zaproszeni goście będą mogli podzielić się swoją wiedzą i podziwiać unikalność Podwawelskiego Grodu,zaliczanego do międzynarodowego dziedzictwa nauki i sztuki. Tematem Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej jest: „Medycyna – wyścig z czasem.” Chcemy spojrzeć w przyszłość, rozważyć obecność futurystycznych technologii i sztucznej inteligencji. Pragniemy dotknąć obszarów medycyny, do których jeszcze nie sięgają nasza myśl i wyobraźnia. Tematyka ta będzie myślą przewodnią wszystkich sesji naukowych. Planowane są ... Spotkaj lekarzy z całego świata!
Placeholder

Zebranie Rady w Dusseldorfie

17 listopada 14:00-17:00 czasu polskiego i niemieckiego, 7:00-10:00 czasu w Chicago oraz 15:00-18:00 czasu litewskiego odbędzie hybrydowe spotkanie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/98182387390?pwd=Q0pXTUxvdzBXNHc1aEFoOWU0VytJdz09 Meeting-ID: 981 8238 7390Passcode: 420563 Do zobaczenia, Prezes i Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych