Uncategorized

Radwanska

31 marca, 2020

Współpraca ZLP z Chicago z Polską

Prof. Ewa Radwańska

Ponieważ jestem od wielu lat w Zarządzie Polskiego Związku Lekarzy (ZLP) w Chicago / Polish-American Medical Society (PAMS), jak również w Radzie Nadzorczej Fundacji Kościuszkowskiej / Kosciuszko Foundation (KF), miałam wiele okazji aby uczestniczyć albo organizować wspólpracę między Polonią medyczną a lekarzami w Polsce.

ZLP istnieje od 1946 r., w przyszłym roku bedzie obchodzić 75-ty Jubileusz. Początkowo był oparciem dla polskich lekarzy na obczyżnie w Chicago. Z biegiem lat Związek rozszerzył swoją misję o pomoc w szkoleniu w USA lekarzy z Polski. Założony został Fundusz Stypendialny (PAMS Scholarship Fund), administrowany przez KF, która jako jedyna amerykańska organizacja, służąca szerzeniu polskiej kultury w USA, posiada akredytcję rządu amerykańskiego do prowadzenia wymiany naukowej między USA i Polską.

Jako członek zarządu ZLP i komitetu akademickiego w KF brałam udział we współpracy obu tych organizacji i typowaniu wielu lekarzy z Polski (wspieranych przez Fundusz ZLP) na odbycie szkolenia lub badań naukowych na uniwersytetach w Chicago lub w innych miastach w ramach wymiany naukowej, prowadzonej przez KF od czasu jej założenia blisko 100 lat temu! Na przestrzeni ostatnich 30 lat kilkudziesięciu lekarzy z Polski skorzystało z możliwości zapoznania się z amerykańską medycyną, co niewątpliwie przyczyniło sie do ich rozwoju zawodowego i naukowego po powrocie do Polski. Byli wśród nich chirurdzy, interniści, pediatrzy, immunolodzy, ginekolodzy, radiolodzy i inni. W Chicago traktowaliśmy ich jak naszych gości, pozostajemy z nimi w kontakcie, często w przyjazni. Działalność ta jest dla ZLP, jego kolejnych prezesów i dla mnie osobiście źrodłem wielkiej satysfakcji. Mysle, że taka długofalowa, harmonijna współpraca może być inspiracją dla innych podobnych inicjatyw w przyszłości.

Innym rodzajem współpracy z polską medycyną są wykłady, na które profesorowie z naszego środowiska są zapraszani przez polskie uczelnie i towarzystwa medyczne aby dzielić się swoim doświadczeniem. Też miałam wielokrotnie ten zaszczyt. Współpraca z uniwersytetami medycznymi i izbami lekarskimi w Polsce przybiera też wiele innych form np. przy organizowaniu kongresow, rocznic, przyznawaniu polskich odznaczeń lekarzom polonijnym (np. Gloria Medicinae dla Drs. Bronisława Orawca, Marii Siemionow, Marka Rudnickiego i Kornelii Król) i vice versa – mianowaniu na Członków Honorowych ZLP wielu zaslużonych lekarzy z Polski (np. Drs. Woy-Wojciechowski, Mirosław Wielgoś, Andrzej Matyja, Grzegorz Opala, Ryszard Poręba, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Mirosława Mielczarek-Landowska, Łukasz Szumowski, Wojciech Maksymowicz, Piotr Czauderna, Adam Dziki).

Wielu studentów medycyny z Polski, lub polonijnych studiujacych w Polsce, miało okazję odbywać praktyki wakacyjne w gabinetach lekarzy polonijnych w Chicago lub uczestniczyć w badaniach laboratoryjnych pod kierunkiem wybitnych naukowców na chicagowskich uniwersytetach np. University of Illinois (Prof. Maria Siemionow), University of Chicago (Prof. Piotr Witkowski, Prof. Andrzej Jakubowiak), Rush University (Prof. Ewa Radwańska). Niejednokrotnie ci ambitni studenci zasilają później szeregi ZLP i są otwarci na dalszą współpracę. Przykładem tego jest zorganizowanie przez młodzież medyczną „Junior PAMS”, wspomagający nasz Związek.

Podobnym celom służą także stypendia przyznawane co roku przez ZLP polonijnym studentom nauk medycznych z regionu Chicago. Fundusze na ten cel pochodzą z darowizn i dochodów z dorocznego balu charytatywnego lekarzy. Fundacja Kościuszkowska też dysponuje Funduszem ZLP na ten cel.

ZLP i jego poszczególni czlonkowie są bardzo aktywni w zakresie współpracy z kolegami z Polski i tłumnie uczestniczą we wspólnych wydarzeniach, m.in. w swoich Alma Mater.

 

Ewa Radwańska, MD, PhD

Profesor, Rush University, Chicago