Uncategorized

JanuszK

12 maja, 2021

Janusz Kasina

W roku 1978 ukończyłem Akademię Medyczną w Krakowie, w roku 1982 uzyskałem amerykańską nostryfikację ECFMG, następnie specjalizację z anestezjologii i równocześnie z ginekologii. W roku 1987 obroniłem doktorat. Dwa lata później uzyskałem specjalizację z ginekologii w Szwecji.

Pasję jaką było dla mnie położnictwo zamieniłem na pracę jaką jest ginekologia i pasję jaką jest współorganizowanie życia Polonii medycznej.
Pracuję w Sztokholmie w swojej praktyce ginekologicznej i organizuje zatrudnionym w niej kolegom przyjmowanie okolo 15 000 wizyt rocznie.
Zaangażowanie w życie polonijno-medyczne sprawiło, ze przez kilka kadencji byłem prezesem i wiceprezesem Polskiego Związku Medycznego w Szwecji.

W roku 1994 byłem uczestnikiem uroczystości powstania dzisiejszej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. W latach 1996-98 byłem sekretarzem Rady Federacji, następnie w latach 1998-2000 prezesem Rady Federacji, przez dwie kadencje wiceprezesem, a od roku 2016 do dzisiaj, ponownie, prezesem. Współorganizowałem dwa Kongresy Polonii Medycznej – w roku 2000 w Warszawie i roku 2019 w Gdańsku.
Cieszę się, że wiele osób podziela moja pasję, poświęcając swój czas, siły i pieniądze na rzecz budowania kontaktów i jedności Polonii medycznej oraz jej współpracy z lekarzami w Polsce. Nasza praca daje dużo satysfakcji i, w moim przekonaniu, pożytku dla polonijnych i polskich lekarzy oraz ich pacjentów. Jej dodatkowym efektem jest też to, że nasza jedność, harmonijne współdziałanie i pozycja w społeczeństwach w których żyjemy rzutują pozytywnie na obraz pozostałych członków Polonii oraz gruntują w oczach otoczenia zdanie o Polsce i Polakach.

Chociaż nie było to celem moich działań, to jednak satysfakcję sprawiły mi wyróżnienia, spośród których najwyżej cenię sobie przyznanie mi w roku 2000 Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz zostanie Członkiem Honorowym Polish-American Medical Society – największej organizacji polonijno-medycznej.

W chwilach kiedy znalazłem czas na inne pasje, przebiegłem kiedyś 42.195 metrów, zanurkowałem ponad 200 razy, bylem w 90 krajach i zrobiłem kilkaset tysięcy zdjęć.