Uncategorized

Biuletyn11

16 stycznia, 2022

Biuletyn Federacji

Polskich Organizacji Medycznych

na Obczyznie

Nr 1/1999 (11)                                                                          Marzec 1999


Wydanie internetowe


Poprzedni numer Biuletynu


W dniu 13 marca Federacja obchodzi piątą rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji pozdrawiamy wszystkich członków związków należących do Federacji i przyjaciół Federacji na całym świecie.

Sytuacja służby zdrowia w Polsce jeszcze bardziej się zaostrzyła od stycznia tego roku, kiedy została wprowadzona transformacja systemu ochrony zdrowia. Naturalnie z różnych stron napływają myśli, rady, propozycje, narzekania i prośby. Koszty związane z wprowadzeniem tej reformy są naturalnie niezmierne i na pytanie czy Polska mogła sobie na taka reformÍ pozwolić, trudno odpowiedzieć.

W czasie zjazdu polonijnego w Wilnie dr Krzysztof Madej, prezes NRL, tak jak w Paryżu Pan Ambasador Stefan Meller, zwracali się do nas sugerując umożliwienie stworzenia pola do dyskusji zawodowej międzynarodowej na temat reformy zdrowia w Polsce i za granicami Polski. Wszyscy na tym możemy zyskać. To wymaga najpierw lepszego poznania własnego systemu ochrony zdrowia w kraju gdzie pracujemy, a problemy ze sfinansowaniem służby zdrowia istnieją wszędzie. Naturalnie sprowokowanie kontaktów i spotkań jest niezbędne.

Dlatego też AMOPF organizuje w Paryżu, w czasie dni ku czci jego 10-lecia istnienia, (9-10-99) zjazd na ten temat. A w Polsce 1-4 czerwca 2000 r. odbędzie się nasz zjazd federacyjny, który będzie w dużej mierze poświęcony ochronie zdrowia w Polsce.

SPIS TREŚCI:

A – SPRAWY FEDERACJI

1 – Rejestracja Federacji – Janusz Kasina

2 – Kronika Federacyjna

3 – Dane e-mail członków

4 – W związkach

B – FEDERACJA NA ZEWNĄTRZ

1 – Wyjazd do Warszawy – Janusz Kasina

2 – Dostajemy wiadomości

3 – Oświadczenie Federacji

C – KALENDARZ

1 – Zjazdy

2 – Narty

3 – Poza Federacją

D – TROCHĘ HISTORII

Śladami lekarzy polskich w Paryżu w XIX-ym wieku

E – RÓŻNE DANE

1 – Conférence Internationale des Ordres

2 – Evidence Based Medicine

F – ZARZĄD FEDERACJI

G – REDAKCJA BIULETYNU


A – SPRAWY FEDERACJI:

1 – REJESTRACJA FEDERACJI

Dnia 2 grudnia 1998 r. Federacja Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie została zarejestrowana w Chicago, Illinois, USA.

Na początku istnienia Federacji nie przywiązywaliśmy uwagi do rejestracji naszej organizacji. Bylo to związane z faktem, że naszą formalną siedzibą był i jest Londyn, gdzie nie jest w zwyczaju oficjalne rejestrowanie podobnych do naszej organizacji. Nasi polonijni koledzy z Anglii, działający od ponad 50 lat, nie byli zarejestrowani.

Z czasem jednak, mając coraz to szersze kontakty z innymi związkami polonijnymi oraz z międzynarodowymi i polskimi organizacjami medycznymi doszliśmy do wniosku, że rejestracja jest wskazana. Rozważaliśmy mozliwość rejestracji Federacji w różnych krajach: w Anglii, Francji, Szwecji, USA, w Polsce. Uznaliśmy, że zgodnie z naturą naszej Federacji, powinniśmy zarejestrować ją poza Polską, czyli tam gdzie działamy. Rejestracja Federacji w Anglii czy w Szwecji okazała się być formalnie skomplikowana, tak więc zadaniem rejestracji Federacji obarczeni zostali koledzy z Chicago. Jak widać, z zadania tego wywiązali się. Chociaż fakt oficjalnego zarejestrowania Federacji nie zmienia w niczym naszego działania czy planów na przyszłość, to jednak mořna w nim dopatrzeć się znaczenia zarówno symbolicznego jak i praktycznego. Rejestracja jest formalnym zatwierdzeniem naszego istnienia, zatwierdzeniem przyjętym z zadowoleniem przez część organizacji z którymi współpracujemy, rejestracja będzie również ułatwieniem w kontaktach z Naczelną Radą Lekarską w trakcie przygotowań do światowego Zjazdu Polonii Medycznej w roku 2000.

2 – KRONIKA FEDERACJI

W internecie pod adresem http://members.xoom.com/Federation/kronika.htm

została zamieszczona Kronika Federacji, która przedstawia chronologię najważniejszych wydarzeń z życia Federacji.

3 – DANE E-MAIL CZLONKÓW

Zbieramy dane e-mail członków związków należących do Federacji. Spis ten pomógł by bardzo w kontaktach szybkich i bardziej bespośrednich niż dotyczczas, między innymi ułatwił by dostarczanie naszego Biuletynu. Prosimy o przesyłanie tych danych na nastepujący adres: Dr. J. Bodziony, Chirurgische Uni-Klinik, Abtlg. Allg. Chirurgie, 66421 Homburg, Germany, e-mail chjbod@med-rz.uni-sb.de.

4 – W ZWIĄZKACH

Nowy zarząd w PAHA

– W Waszyngtonie nowo wybranym prezesem został dr Stanisław Toczek, neurochirug. Witamy i gratulujemy.

Nowy zarząd w ZLP

– W Chicago, trzy nowe osoby zostały powołane do zarządu: dr Michał Adamczyk, dr Maria Łysinska, dr Adam Szpindor. Życzymy owocnej współpracy.

Powrót do Spisu treści


B – FEDERACJA NA ZEWNĄTRZ:

1 – WYJAZD DO WARSZAWY

W dniach 22 i 23 stycznia 1999 odbyło się w Warszawie, tak jak co dwa miesiące, zebranie Naczelnej Rady Lekarskiej. Na zebranie zostali zaproszeni m.in. prezes Federacji dr Janusz Kasina i wiceprezes dr Ewa Teslar.

Tematami zebrania były aktualne problemy związane z wchodzącą w życie reformą służby zdrowia i ogólną sytuacją w polskim lecznictwie, sprawy związane z wyborami w Warszawskiej Izbie Lekarskiej, przedstawienie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przygotowania do Zjazdu Polonii Medycznej w roku 2000. W drugim dniu spotkania gościem Rady Naczelnej byl minister zdrowia dr Wojciech Maksymowicz, który przedstawił przedstawicielom NRL stan wprowadzenia reformy i zapoznał się z przedstawionymi mu zastrzeżeniami co do sposobu jej wprowadzenia.

Nasi przedstawiciele zapoznali członków NRL z proponowanymi przez nas wstępnymi założeniami i terminarzem przygotowań do Zjazdu.

W trakcie zebrania wyłoniona została grupa reprezentantów NR, którzy będą wchodzić w skład Komitetu Organizacyjnego przyszłego Zjazdu.

Przestawicielami Rady w Komitecie Organizacyjnym są: dr Bożena Pietrzykowska, dr Wojciech Marquardt, dr Krzysztof Makuch oraz dr Jerzy Pasadyn. Z ramienia Federacji przedstawicielem w Komitecie Organizacyjnym jest dr Józef Mazurek.

W skład Komitetu Programowego ze strony Rady Federacji wchodzą dr Ewa Teslar i dr Jakub Bodziony, wstępny program zostanie przedstawiony do końca kwietnia.

Reprezentanci Rady Federacji spotkali się kilkakrotnie z prezesem NRL dr Krzysztofem Madejem oraz z przedstawicielami KO. Ustalony został szczegółowy plan przygotowań, z podziałem zadań oraz konkretnym określeniem terminów, w których kolejne etapy przygotowania do Zjazdu mają być zakończone.

Nasz pobyt w Warszawie pozwolił nam osobiście poznać partnerów, z którymi będziemy współpracować w trakcie organizacji Zjazdu, lepiej zrozumieć zasady i metody działania NRL oraz podjąć decyzje niezbędne do wspólnego z NRL przygotowania przyszłorocznego Zjazdu Polonii Medycznej w Polsce.

2 – DOSTAJEMY WIADOMOŚCI

z USA:

dr Krzysztof Kubik wydał swoją dwutomową pracę pt: „Opieka Zdrowotna w USA”,

bardzo na czasie dla nas, którzy właśnie pracujemy nad porównywaniem systemów ochrony zdrowia.

(informacje: drgawrysz@msn.com)

– z Niemiec:

prof. Jan Zierski obszernie opisuje na liście dyskusyjnej LEKARZE projekt reformy zdrowotnej w Niemczech. Ustawa ma wejść do Bundestagu 1 lipca 1999, a obowiązywać od 1 stycznia 2000 r.

(informacje: lekarze-help@lists.arch.pwr.wroc.pl)

– z Francji:

Lekarze francuscy otrzymali list – 8 stron – od ministra pracy Martine Aubry i ministra zdrowia Bernard Kouchner, w którym tłumacza aktualne problemy ekonomiczne i dyskutują o przyszłych niezbędnych zmianach w ochronie zdrowia.

(informacje: e-teslar@worldnet.fr)

– z Polski:

pod tytułem „Grożenie strajkiem czyli medytacje wiejskiego lekarza”, Grzegorz Kurdziel opracował artykuł o „trójcy” rząd-biały personel-pacjenci.

Czego boi się rząd, czego chcą lekarze, czego nie wiedzą pacjenci, dokad zmierzamy, co można zrobić???

W artykule wykorzystano materiały z listy dyskusyjnej LEKARZE http://polscy-lekarze.com

(autor: Dr.Grzegorz.Kurdziel@bigfoot.com)

3 – OŚWIADCZENIE FEDERACJI

W sprawie reformy organizacji ochrony zdrowia w Polsce

Rada Federacji z baczną uwagą obserwuje rozwój wydarzeń w polskiej służbie zdrowia, wdrażanie reformy i wszelkie trudności z tym związane. W naszej ocenie zbyt mało wiemy o wszystkich uwarunkowaniach reformy oraz sytuacji naszych Koleżanek i Kolegów w Polsce. Nie możemy więc rekomendować żadnych gotowych, znanych nam rozwiązań, wprowadzonych w krajach w których pracujemy. To co jesteśmy w stanie zaoferować, to przedstawienie modeli organizacji i finansowania ochrony zdrowia, jakie zostały stworzone w krajach naszego zamieszkania. Okazją do podzielenia się doświadczeniem mogą być bezpośrednie, coraz to bardziej aktywne kontakty między Naczelną Radą Lekarską a Federacją, indywidualne kontakty koleżeńskie czy też Zjazd Polonii Medycznej organizowany w Polsce w roku 2000. Z góry możemy powiedzieć, że żadne ze znanych nam rozwiązań nie jest idealne, ale ich poszczególne elementy składowe zasługują na przedyskutowanie, względnie adaptację do warunków polskich. 

Powrót do Spisu treści


C – KALENDARZ:

1 – ZJAZD W PARYŻU

Na jesieni AMOPF organizuje 10-lecie stworzenia związku w Paryżu. Przy walnym zebraniu będzie przedstawiona wystawa zdjęć opisująca historię stowarzyszenia. Żeby uczcić tę rocznicę a także stworzyć pole do dyskusji o reformie zdrowia w Polsce, będzie zorganizowana konferencja jednodniowa w sobotę 9-ego października w Ambasadzie Polskiej o porównywaniu systemu ochrony zdrowia polskiego i francuskiego. AMOPF opracowuje program i niebawem będzie wysyłał pierwsze zaproszenia.

2 – ZJAZD W POLSCE

W czerwcu 2000 r. będzie zorganizowany czterodniowy (od 1-ego do 4-ego) Zjazd Międzynarodowy Polonii Medycznej. Tak jak co dwa lata będą zorganizowane wybory w zarządzie Federacji.

Przy tej okazji wraz z Naczelną Izbą Lekarską, Federacja współorganizuje konferencję, biorąc na siebie organizację części programowej. Chociaż dyskusja o reformie ochrony zdrowia w Polsce wygląda na bardzo pilny temat, trudno by było zorganizować takie spotkanie wcześniej. Co do dalszych danych, redakcja Biuletynu jest skłonna do przekazania dalszych informacji, a myślimy że w następnym Biuletynie w czerwcu 1999, będzie już ustalona większość programu.

3 – NARTY

przypominamy, że

– AMOPF organizuje pobyt w Chamonix tydzień lub parę dni – marzec 99

(informacje: pierre.konopka@wanadoo.fr)

– w Alpach włoskich jest też organizowany światowy Puchar Lekarzy i Farmaceutów

w marcu 99

(informacje: B.Orawiec z Chicago, fax 1-773-594-1674)

4 – POZA FEDERACJĄ

– Niemiecko-Polskie Towarzystwo Medyczne w Berlinie organizuje:

Wiosenny Bal Lekarza w GELSENKIRCHEN 17.04 1999

(informacje: Tel 0209-240-86 / 42-947 w czasie dnia, 0209-780-433 / 799 763 wieczorem)

– dr Ałła Boguszewicz, prezes Zrzeszenia Lekarzy Polskich przy Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowym „POLONIA”, organizuje:

Zjazd w SANKT-PETERSBURGU od 4-ego do 6-ego czerwca 1999 r.

Druga konferencja poświęcona pamięci Marii Skłodowskiej-Curie mająca na celu naświetlić nowe aspekty etiopatogenezy i współczesne metody leczenia nowotworów różnych lokalizacji oraz nawiązanie towarzyskich stosunków

(informacje: biloszycki@yahoo.com)

Powrót do Spisu treści


D – TROCHĘ HISTORII:

Śladami lekarzy polskich w Paryżu w XIX-ym wieku

W czerwcu 1993, w „Lettre de l’AMOPF”, dr Władysław Czerucki pisał artykuł o stworzonym w 1858 r. w Paryżu Towarzystwie Paryskim Lekarzy Polskich. W 1996 r. Barbara Zaorska wydała w Warszawie książkę pod tytułem „Śladami lekarzy polskich uchodźców popowstaniowych w XIX-ym wieku”.

Piszą oni o naszych przodkach na emigracji którzy aby „młode pokolenie nie wypolszczało się, organizowali szkolnictwo i towarzystwa polskie”.

Fiat lux-libertas erit – przez naukę do wolności.

Tak też zostało stworzone Towarzystwo Pomocy Naukowej pod przewodnictwem ks. Adama Czartoryskiego w 1832 r. Dzięki TPN można było dostać się na różne wydziały szkół wyřszych, między innymi na medycynę. Rząd francuski dawał stypendia na studia w Montpellier, Strasburgu i Paryżu.

Towarzystwo Paryskie Lekarzy Polskich zostało stworzone w 1858 r. Było trzecim z kolei towarzystwem lekarskim po Wileńskim, założonym w 1805 i Warszawskim działającym od 1828. Działalność stowarzyszenia była stosunkowo intensywna przez około 10 lat. Pomiędzy innymi trzy nazwiska: dr Adam Raciborski, dr Adrian Baraniecki i dr Ksawery Gałęzowski, oto najwięksi działacze tej grupy. Parę egzemplarzy roczników wydawanych przez TPLP jest do dyspozycji czytelników w Bibliotece Polskiej w Paryżu, na wyspie św. Ludwika. Jest też sprawozdanie z pierwszego zebrania oraz katalog biblioteki, którą stowarzyszenie zorganizowało.

Ślad naszej historii, naukowy także i sentymentalny.

Powrót do Spisu treści


E – RÓŻNE DANE:

– pod adresem http://www.nil.org.pl/news/spcio0299.htm można przeczytać sprawozdanie dr Romualda Krajewskiego ze spotkania w Paryżu izb lekarskich krajów Wspólnoty Europejskiej, Conférence Internationale des Ordres

– pod adresem http://polscy-lekarze.com, w dziale „medyczne linki” znajduje się podrozdział z linkami poświęcony EBM = evidence based medicine.

Powrót do Spisu treści


F – ZARZĄD FEDERACJI:

Prezes: Janusz Kasina (Szwecja) –  j@kasina.pp.se 

Wiceprezes: Ewa Teslar (Francja) – e-teslar@worldnet.fr

Sekretarz: Jakub Bodziony (Niemcy) – chjob@med-rz.uni-sb.de 

Skarbnik: Józef Mazurek (USA) –  mazurek@megsinet.net

G – REDAKCJA BIULETYNU:

Dr. Ewa TESLAR

50, rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris (France)

fax 33 (0)1 42 77 16 08

e-mail e-teslar@worldnet.fr

Powrót do Spisu treści