Uncategorized

Kongresy

3 grudnia, 2016

Historia Kongresów Polonii Medycznej

Historia Kongresów rozpoczeła sie w 1991r. Entuzjastycznej grupie lekarzy z Częstochowy (Z.Rudzki, K.Muskalski, M.Wyględowski i inni) udało sie przebrnąć przez wszystkie przeszkody administracyjne jak też finansowe i zorganizować I-y Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie przy poparciu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przewodniczącym zjazdu został powszechnie szanowany i lubiany Prof.Jan Nielubowicz.
Poza częścią medyczną, zjazd był również wzruszającym momentem spotkań między polonijnymi i polskimi lekarzami, którzy często się spotykali po kilku lub kilkunastu latach rozstania z ojczyzna.
Odbyty przy tej okazji I-y Sejmik Polonii Medycznej  poświęcił swoje obrady problemom zwiazanym z etyką lekarską jak też współpracą między polskim i polonijnym światem lekarskim.

Następne dwa Kongresy Polonii Medycznej odbyły się również w Częstochowie w 1995 i 1997 roku.
W odróżnieniu od pierwszego kongresu, niektóre sesje naukowe odbywały się poza Czestochową : w 1995 r. w Krakowie, Łodzi i Zabrzu, w 1997 r. w Krakowie.
Organizacja tych kongresów okazała się dosyć skomplikowana ze względu na trudności w powołaniu komitetu organizacyjnego (różne instancje ubiegały się o organizację kongresu).
Z tych powodów niektóre stowarzyszenia federacyjne, zaproszone do współpracy w organizacji kongresów, wycofały sie z komitetu organizacyjnego. Niemniej liczni członkowie sfederowanych stowarzyszeń brali udział indywidualnie w II-im i III-im Kongresie Polonii Medycznej.
Dr Krzysztof Murawski, ówczesny prezes Federacji, zglosil do programu III-go Kongresu referaty przedstawiające Federację jak też poszczególne związki należące do Federacji.

Instytucją, z którą w tym samym okresie nawiązano korzystne dla obu stron stosunki, była Naczelna Izba Lekarska w Polsce. Bezpośrednio po zakończeniu III Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Krakowie, prezes Federacji spotkał się z upoważnienia Rady Federacji z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Podczas tego spotkania zadeklarowano wspólnie rozwój nawiązanych w ten sposób kontaktów.

image022

1 lipca 1997.

Spotkanie prezesa Federacji, Krzysztofa Murawskiego, z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, Krzysztofem Madejem.

W przeciągu następnego roku stosunki między Federacją a Naczelną Izbą Lekarską przyniosły formalne uznanie Federacji za reprezentanta polskich lekarzy zagranicą przez Naczelną Izbę Lekarską.  Był to punkt przełomowy dla przyszłości Kongresów Polonii Medycznej.
Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Medycznych która istniała od 1994 r. zostala uznana za oficjalnego reprezentanta Polonii przez Naczelna Rade Lekarska w 1998 r.
Dr Janusz Kasina, kolejny prezes Federacji, otrzymal nastepujacy list:
Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26-ego września 1998 r. w sprawie współpracy Naczelnej Rady Lekarskiej z Federacją Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie.
Naczelna Rada Lekarska uznając Federację Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie za główną reprezentację, zarówno lekarzy Polaków żyjących i pracujących na całym świecie, jak i organizacji zrzeszających tych lekarzy w różnych krajach, wyraża wolę dalszej współpracy z Federacją w zakresie wynikającym z ustawowych zadań samorządu lekarskiego w Polsce i statutowych celów Federacji.

Począwszy od 1998 r. Federacja stała się organizatorem naukowym kongresów, a kolejne Izby Lekarskie w różnych miastach przy pomocy Naczelnej Izby Lekarskiej zajęły się materialnym przygotowaniem tych spotkań.
Pisze obszernie o tych odległych wydarzeniach Dr Janusz Kasina, w sprawozdaniu z okresu swojej prezydentury (1998-2000).
Cytujemy również ciekawy wykład Dr Beaty Zawadowicz, prezesa Częstochowskiej Izby Lekarskiej, wygłoszony w 2012 roku na kongresie medycznym w Tbilissi, na temat historii pierwszych siedmiu Kongresów Polonii Medycznej, z których cztery odbyły się w Częstochowie (I-y, II-i, III-i i VI-y).

Lista Kongresów Polonii Medycznej organizowanych przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych :

IV-y Kongres Polonii Medycznej w dniach 1-4 czerwca 2000 r. w Warszawie.

V-y Kongres Polonii Medycznej w dniach 29-31 maja 2003 r. w Katowicach

VI-y Kongres Polonii Medycznej w dniach 21-24 czerwca 2006 r. w Częstochowie

VII-y Kongres Polonii Medycznej w dniach 24-26 czerwca 2010 r. w Toruniu

VIII-y Kongres Polonii Medycznej w dniach 23-26 maja 2013 r. w Krakowie

IX-y Kongres Polonii Medycznej  w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Warszawie

X-y Kongres Polonii Medycznej w dniach 29 maja-1-ego czerwca 2019 w Gdańsku