Kongresy

I-y Kongres Polonii Medycznej miał miejsce w dniach 19-23 czerwca 1991 r. w Częstochowie w niezwykle entuzjastycznej atmosferze. Kilkuset lekarzy polskich z całego świata uczestniczyło w tym spotkaniu, pierwszym po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Powyższe zdjęcia pochodzą z broszury opublikowanej przez Dr Zenona Rudzkiego, inicjatora i współorganizatora pierwszych trzech kongresów w Częstochowie. Brochura pt „XV lat tradycji” została wydana w 2006 r z okazji VI-ego Kongresu Polonii Medycznej, który ponownie odbył się w Częstochowie.

Przy okazji I-ego Kongresu odbył się I-y Sejmik Polonii Medycznej, który na zakończenie obrad opracował uroczystą deklarację :