Placeholder

ORG. CZŁONKOWSKIE

Organizacje członkowskie Białoruś: PTL Grodzienszczyzna PTL Baranowicze Polonia Medyczna w Minsku i obwodzie Minska PTL w Minsku Francja: AMOPF Paryż Gruzja: Związek Polonii Medycznej im. Św. Grigola Peradze w Gruzji Litwa: Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie Mołdawia: SPOM PTM Chisinau Niemcy: PTM T. Z. NPTM Berlin Szwecja: PTM Sztokholm PZM Malmo Ukraina: KLP Berdiansk SLP Lwów PMK Kijów SPSM Winnica SLPP Wołyń KL Zakarpacie USA: PAHA Waszyngton PAMS Chicago
Placeholder

Planowane konferencje

Konferencja Lwów 2017 Drogie Koleżanki i Koledzy! W  2017 roku minie 150 lat od założenia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego działalność odegrała olbrzymią rolę w rozwoju  i historii polskiej medycyny. Dziś Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, uważając siebie w dużej mierze za kontynuatora sławnej  działalności Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego,działając z pobudek patriotycznych i potrzeby serca, kontynuuje swoje powołanie i niosąc pomoc chorymrealizuje zadanie statutowe. Działające od 1991 roku Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, planuje zorganizować we Lwowie w dniach 19–21 października 2017 roku  uroczystości z okazji jubileuszu 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego,połączone z Międzynarodową Konferencję naukową. Spotkanie odbędzie się pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, OIL w Warszawie, Krakowie, Łodzi,Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji „Wolność i ... Planowane konferencje
Placeholder

Kongresy

Historia Kongresów Polonii Medycznej Historia Kongresów rozpoczeła sie w 1991r. Entuzjastycznej grupie lekarzy z Częstochowy (Z.Rudzki, K.Muskalski, M.Wyględowski i inni) udało sie przebrnąć przez wszystkie przeszkody administracyjne jak też finansowe i zorganizować I-y Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie przy poparciu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przewodniczącym zjazdu został powszechnie szanowany i lubiany Prof.Jan Nielubowicz. Poza częścią medyczną, zjazd był również wzruszającym momentem spotkań między polonijnymi i polskimi lekarzami, którzy często się spotykali po kilku lub kilkunastu latach rozstania z ojczyzna. Odbyty przy tej okazji I-y Sejmik Polonii Medycznej  poświęcił swoje obrady problemom zwiazanym z etyką lekarską jak też współpracą między polskim i polonijnym światem lekarskim. Następne dwa Kongresy Polonii Medycznej odbyły się również w Częstochowie w 1995 i ... Kongresy

Zarząd

Zebranie Rady Federacji odbyło się drogą internetową w dniu12 grudnia 2021 Jednym z ważnych punktów porządku dziennego obrad były wybory  nowego Zarządu Rady Federacji.W wyniku tych wyborów obecny skład Zarządu przedstawia się jak poniżej: Zarząd Kornelia Król  (Chicago) – prezese-mail: nelakrol@gmail.comtel. 773 775 7883 Ewa Święcka e-mail: eswiecka1@gmail.comwiceprezes Eleonora Kvasceviciene (Wilno)eleonora.kvasceviciene@gmail.comsecretarz Piotr Brukasz (Chicago)pbrukasz@zlpchicago.orgskarbnik Aleksander Sudujko (Wilno)sudujko@gmail.comadministrator domeny internetowej   Komisja Rewizyjna Daniel Lipski (Litwa)   Teresa Spychalska – Mauritsch (Niemcy)
Placeholder

Statut 2021

StatutFederacji Polonijnych Organizacji Medycznych Artykuł I Założenia ogólne 1.Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (dalej Federacja) jest niezależną, pozarządową organizacją, zrzeszającą polonijne organizacje medyczne. 2.Federacja jest oficjalnym reprezentantem wszystkich organizacji członkowskch i reprezentuje ich wspólne interesy. 3.Federacja jest niezależna od partii politycznych i stowarzyszeń religijnych. 4.Federacja jest zarejestrowana w stanie Illinois, USA, jako organizacja niedochodowa, spełniająca warunki General Not For Profit Corporation Act of 1986 (805 ILCS 105). 5.Okres działalności Federacji nie jest ograniczony. Artykuł II Cele i zadania 1.Podstawowym celem Federacji jest służenie polonijnej i polskiej społeczności medycznej. 2.Zadania Federacji są realizowane przez:a) wymianę doświadczeń i konsultacje, współpracę zawodową i naukową między zorganizowanymi grupami polskich lekarzy za granicą oraz środowiskami medycznymi i naukowymi w Polsce;b) organizowanie kongresów i zjazdów naukowo-medycznych, spotkań i ... Statut 2021
Placeholder

historia

Światowa Federacja Polonii Medycznej Korzenie ruchu stowarzyszeniowego polskich lekarzy wykonujących swój zawód zagranicą sięgają lat 1940-tych. Wówczas to powstały pierwsze zrzeszenia – Polish Medical Association (PMA) w Londynie w 1944 r. oraz Polish-American Medical Society (PAMS) w Chicago w 1946 r. (historia PAMS po angielsku). Jeszcze wcześniej, w XIX-ym wieku, Stowarzyszenie Paryskie Lekarzy Polskich (1852-1870) zapisało sie złotymi zgłoskami w historii polskiej medycyny i w historii walki o niepodległość kraju wymazanego z mapy świata w wyniku rozbiorów. Jednak prawdziwego rozpędu organizowanie się lekarzy polonijnych  nabrało dopiero po roku 1989, po odzyskaniu przez Polske niepodległości. W wielu krajach świata zaczęły samorzutnie powstawać organizacje lekarzy polskich, którzy znaleźli się na emigracji w różnych okresach. Dosyć szybko, w inicjatywy stowarzyszenia brytyjskiego (Dr Kazimierz ... historia

Archiwum strony głównej

Zgon Dr Andrzeja Burzyńskiego prezesa Stowarzyszenia Zawodów Medycznych Polskiego Pochodzenia(Association des Professionnels de Sante d‘Origine Polonaise – APSOP) Dotarła do nas smutna wiadomość o zgonie Dr Andrzeja Burzyńskiego wieloletniego prezesa zasłużonego Stowarzyszenia Zawodów Medycznych Polskiego Pochodzenia (Association des Professionnels de Sante d‘Origine Polonaise – APSOP), które działało na północy Francji (Lille). APSOP był jednym z czterech stowarzyszeń które założyły naszą Federacje  w marcu 1994 r. (https://poloniamed.org/geneza-federacji/). wraz ze stowarzyszeniem brytyjskim – PMA, szwedzkim – PMFS i paryskim – AMOPF.Zarząd Federacji i redakcja skladają szczere kondolencje małżonce Andrzeja, Josette, jak też całej jego rodzinie.  Zmarły 14 czerwca 2022 Andrzej Burzynski urodził się w Warszawie 18 maja 1929 r. Studia medyczne ukończyl w stolicy w 1954 r. Po studiach wybral jako kierunek chirurgię ... Archiwum strony głównej